Asbestplaat

Asbest

Wilt u asbest verwijderen in of rondom uw huis? Aan de verwijdering van asbest zijn regels gesteld. Asbest is namelijk een schadelijk materiaal. Indien het breekt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Vandaar dat in bepaalde omstandigheden een vergunning nodig is voor het slopen van asbest.

Particulieren kunnen asbest en asbesthoudend afval gratis aanbieden op de afvalbrengstations.

Asbest en asbesthoudend afval moeten worden verpakt in dubbeldik doorzichtig plastic (dichtgeplakt).

Let op: Asbest wordt niet opgehaald, ook niet tegen betaling.

Verwijderen zonder vergunning (wel melden bij de gemeente)

Als het gaat om:

  • Niet gelijmde asbest bevattende vloerbedekking of -tegels, maximaal 35 m2
  • Geschroefde hechtgebonden asbest bevattende vlakke- dan wel golfplaten, maximaal 35 m2

 

dan kunt u bij de gemeente informatie krijgen over de wijze waarop u het asbest volgens de regelgeving moet slopen en afvoeren.
Een vergunning is niet nodig. Wel dient u de verwijdering vooraf schriftelijk te melden bij de gemeente.
Voordat u asbest inlevert moet u een formulier “ Melding meldingsplichtige verwijdering van asbest uit een bouwwerk” invullen. Het formulier kunt u bij de medewerkers op het afvalbrengstation krijgen en gelijk invullen. Zonder meldingsformulier wordt asbest op het afvalbrengstation niet geaccepteerd.

Verwijderen met vergunning

Voor alle overige gevallen van verwijdering van asbest heeft u een sloopvergunning nodig.

Enkele tips

  • Hou kinderen en medebewoners uit de buurt van de werkzaamheden.
  • Gebruik altijd adembescherming, handschoenen en beschermende kleding.
  • Maak het asbest vochtig met water. Hierdoor komen kleine delen minder makkelijk vrij;
  • Zaag of breek het asbest niet. Juist als het asbest beschadigd is, komen er gevaarlijke delen vrij.
  • Schakel bij twijfel altijd een deskundig bedrijf in.