PARTICULIEREN
Terug naar overzicht

Het gaat bijvoorbeeld om mondkapjes, gebruikte zakdoekjes en schorten, die in de papiercontainer worden gedaan. Of rubberen of plastic handschoenen in de pmd-container. In de verkeerde container doen is slecht voor de recycling van oud papier en pmd. Soms brengt het zelfs besmettingsgevaar met zich mee. Het veroorzaakt bij de inzamelaars van oud papier en van pmd – zowel vrijwilligers als onze medewerkers – een gevoel van onveiligheid. Dit geldt ook voor sorteerders en recyclers als zij dit afval moeten verwerken. Ook voor inwoners is het veiliger als dergelijk afval nooit bij andere gescheiden stromen wordt gegooid.

Medisch afval altijd bij het restafval

De dringende oproep is: doe alle persoonlijke beschermingsmiddelen altijd bij het restafval. Bij voorkeur in een dichtgeknoopte zak. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld mondkapjes die gebruikt zijn door mensen die zelf geen corona hebben maar er eentje gebruikt hebben voor een bezoek aan de supermarkt.

Medisch afval mag nooit bij het pmd, zelfs niet als het volledig uit plastic bestaat. Ook corona-gerelateerd afval dat bijna volledig uit papier bestaat, zoals mondkapjes en tissues, mag beslist niet bij het oud papier. Zakdoekjes en tissues horen overigens ook buiten coronatijd bij het restafval en niet bij het oud papier. Alleen schoon en droog papier mag bij het oud papier. Gooi mondkapjes en handschoenen ook niet in de wc, dit veroorzaakt verstoringen in de waterzuiveringsinstallaties.