PARTICULIEREN
Terug naar overzicht

Hoe werkt omgekeerd inzamelen?

Wethouder Christa Hendriksen legt uit: “We gaan afvalstromen die hergebruikt kunnen worden of als grondstof voor andere producten kunnen dienen huis- aan- huis inzamelen. Daarnaast gaan wij ondergrondse containers voor restafval plaatsen, waar inwoners dus restafval naartoe gaan brengen. Dit noemen we omgekeerd inzamelen. Zo kunnen we waardevolle grondstoffen hergebruiken en de afvalverwerkingskosten beter beheersen.

  • Voor laagbouwwoningen geldt dat grijze minicontainers die voorheen voor restafval waren, stickers met scheidingstips krijgen en eenmalig worden gespoeld. Daarna worden ze alleen nog ingezet voor inzameling van verpakkingen van plastic, metaal (blik) en drankpakken (pmd). Pmd hoeft dus niet meer in zakken langs de straat worden aangeboden. De groene container voor gft en de blauwe container voor papier/karton blijven behouden.
  • Het restafval wordt ingezameld via ondergrondse containers in de buurt. Deze containers worden extra neergezet binnen loopafstand.
  • Bewoners van appartementengebouwen waren al gewend aan ondergrondse containers. Voor hen verandert er echter ook iets. Deze bewoners gaan voortaan restafval en pmd-afval samen in één container inleveren. De afvalverwerker zorgt dat restafval en pmd achteraf gescheiden verwerkt worden. Tegelijk herintroduceren we voor de appartementengebouwen gescheiden inzameling voor het groente-, fruit- en etensresten (gfe). Hiervoor komen aparte nieuwe inworpzuilen bij de gebouwen. Bewoners krijgen een keukenemmertje om het scheiden thuis makkelijker te maken.
  • Om misbruik van de containers te voorkomen zullen alle ondergrondse containers voor restafval en pmd én bovengrondse containers voor gfe afgesloten worden en open te maken zijn met een pas. Containers voor papier en glas worden niet afgesloten.
  • Bovengrondse wijkcontainers voor papier en karton worden vervangen door ondergrondse containers. Ook worden er meer papiercontainers geplaatst. Hetzelfde geldt voor glascontainers.
  • Inwoners van het buitengebied krijgen er een minicontainer bij voor pmd. De zakkeninzameling verdwijnt.
  • De textielcontainers blijven voorlopig bovengronds.”

Zienswijzeprocedure
De gemeente Vijfheerenlanden maakt bij de keuze van de locaties van de ondergrondse containers voor restafval gebruik van een zienswijzeprocedure. Dat staat in een brief die alle huishoudens in de voormalige gemeente Vianen eind december ontvangen. Inwoners hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen de plaats waar een container komt. Hoe dat in zijn werk gaat, wordt uitgelegd op de website van de gemeente: vijfheerenlanden.nl/afvalvianen. Hier vindt u binnenkort digitaal ook de plattegronden van de containerlocaties. De plattegronden zijn binnenkort ook in het Stadhuis Vianen in te zien. De zienswijzeprocedure wordt aangekondigd op de gemeentepagina in het Kontakt. Een zienswijze indienen kan van 27 december 2021 t/m 4 februari 2022. Ook tijdens de spreekuren kunnen eventuele zienswijzen bekend worden gemaakt.

Tegelijkertijd organiseren we voor bewoners spreekuren. Via een 1-op-1 gesprek gaan we met bewoners in gesprek over de nieuwe situatie en andere afval-gerelateerde vragen. Voor een formeel bezwaar verwijzen we bewoners naar de zienswijzeprocedure.

Antwoorden op veel gestelde vragen

Bekijk hier vragen en antwoorden over omgekeerd inzamelen.

Meer informatie over omgekeerd inzamelen staat op de pagina Nieuw grondstoffenbeleid op waardlanden.nl. Op de website staan ook uitgebreide afvalscheidingswijzers.