PARTICULIEREN
Terug naar overzicht

Waardlanden zamelde in 2019 bij huishoudens 7.200 ton papier gescheiden in. Dit bevatte 1.009 ton (meer dan 1 miljoen kilo!) producten en materialen die ongeschikt zijn om te recyclen tot nieuw papier. Of die het recyclingproces van papier verstoren. De oudpapieronderneming moet die vervuiling eruit halen en als restafval afvoeren. Dit is veel werk en omslachtig, meteen netjes scheiden maakt het hele proces een stuk soepeler. De sorteer- en afvalkosten worden doorberekend aan Waardlanden. Hetzelfde probleem speelt helaas bij andere recyclebare materialen, zoals pmd, gft, glas en textiel.

Uw hulp bij het goed en netjes scheiden van papier is onmisbaar. En eigenlijk is het best gemakkelijk en duidelijk:

Wel bij het oud papier:

Schoon en droog papier en karton. Bijvoorbeeld kranten, tijdschriften, folders, printjes, dozen en doosjes, papieren tassen.

Afhankelijk van waar u woont kunt u uw oud papier kwijt in een container aan huis of in verzamelcontainers in de wijk. Het inzamelschema vindt u in de afvalkalender en in de app.

Niet bij het oud papier:

  • Vies en nat, zoals afhaalpizzadozen: niet recyclebaar, doe ze bij het restafval.
  • Plastic: daar kun je geen papier van maken. Bijvoorbeeld drankpakken, die hebben aan de binnenkant een plastic laagje om ze vloeistofdicht te maken. Doe ze bij het pmd.

Oud papier wordt nieuw papier

1.000 kilo papier recyclen bespaart 3,3 bomen. In Nederland wordt 87% van het gescheiden ingezamelde papier gerecycled. Door recycling worden jaarlijks ruim 7 miljoen bomen bespaard. Oud papier is dus een hele belangrijke grondstof om nieuw papier van te maken.