Terug naar overzicht

In al onze gemeenten passen we de inworpopeningen van de ondergrondse verzamelcontainers voor restafval en pmd (plastic verpakkingen, metaal en drankpakken) aan. De openingen van de containers gaan van 80 liter naar 60 liter. Ook plaatsen we nieuwe verzamelcontainers voor gft (groente-, fruit- en tuinafval en etensresten) bij flats en appartementencomplexen.

Wanneer worden de containers aangepast en geplaatst?

In juni zijn we gestart in Beneden-Hardinxveld. Daarna gaan we verder in Boven-Hardinxveld. Dan zijn Gorinchem, Zederik, Leerdam en als laatste gemeente Molenlanden aan de beurt. Een exacte planning kunnen we helaas niet geven. Hiervoor zijn we afhankelijk van de levering van de nieuwe zuilen. We hopen dat eind september alle containers zijn aangepast en geplaatst.

Aanpassen ondergrondse containers voor restafval en pmd

Wat merkt u hiervan?

De inworpopening van de ondergrondse verzamelcontainers voor restafval en pmd containers gaat van 80 liter naar 60 liter. De opening wordt dus iets kleiner. U kunt nog steeds een vuilniszak van 60 liter in de container kwijt. Het kan wel zijn dat u deze iets meer moet aandrukken of er anders in moet leggen. Verder verandert er niets.
Wel kan het zijn dat de ondergrondse containers tijdens de werkzaamheden tijdelijk minder goed bereikbaar zijn; we vragen hiervoor uw begrip.

Waarom passen we de openingen van de containers aan?

Er zijn meerdere redenen waarom we de openingen van de containers aanpassen:

  • De meeste mensen gebruiken vuilniszakken van 60 liter. De grootte van de aangepaste opening is daar gelijk aan. Deze vuilniszakken passen er dus nog steeds in.
  • Met een kleinere opening kan er minder makkelijk grofvuil in ondergrondse containers gestopt worden. Ondergrondse verzamelcontainers zijn bedoeld voor fijn huishoudelijk afval (vuilniszakken). Grofvuil, zoals laminaat of een kapotte tuinstoel, hoort niet in de ondergrondse containers. Door de kleinere opening is het minder makkelijk om dit er in te stoppen. Ook voorkomen we hiermee storingen. Want grof vuil komt namelijk regelmatig klem te zitten in de container, waardoor de klep niet meer opengaat. Hierdoor kunnen buurtbewoners hun afval niet meer kwijt.
    Grofvuil kunt u laten ophalen of brengen naar onze milieustraten.

Nieuwe verzamelcontainers voor gft

Bij flats en appartementencomplexen plaatsen we verzamelcontainers voor gft. Deze containers blijven dicht, deze kunt u dus niet direct gaan gebruiken. Later dit jaar ontvangt u een milieupas waarmee u toegang krijgt tot de ondergrondse containers. Tot die tijd blijven de verzamelcontainers voor gft afgesloten. U blijft uw gft dus nog op de gebruikelijke manier aanbieden.

Invoering nieuwe afval- en grondstoffenbeleid

Het plaatsen en aanpassen van de verzamelcontainers is onderdeel van de invoering van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid.

> Raadpleeg de Strategienota 2021-2025: Samen voor een afvalvrije en schone gemeente