Terug naar overzicht

Elke dag gooien we van alles weg als afval. Plastic, etensresten, karton, glas, een oude tafel, noem maar op. Voor ons is het afval, we willen er niets meer mee. Maar veel van dit afval kan heel goed een tweede leven krijgen, het is geen afval. Hergebruik is goed voor het milieu. Door hergebruik hoeven we minder als afval weg te gooien. En het bespaart grondstoffen en energie die nodig zijn om nieuwe producten te maken.

Wie afval recyclet, draagt bij aan een schone en mooie leefomgeving, voor zichzelf en toekomstige generaties. Dat is het uiteindelijke doel van een circulaire economie: een wereld waar we afgedankte producten hergebruiken, een wereld met zo min mogelijk afval. Het kopen van producten die duurzaam zijn verpakt, of verpakkingsvrije producten kopen draagt daar aanzienlijk aan bij.

We gaan er de komende jaren nog meer werk van maken om minder afval te hebben. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Van 232 naar 100 kilogram afval

De gemeenten Gorinchem, Molenlanden, Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden hebben samen met Reinigingsdienst Waardlanden vorig jaar een grondstoffenplan opgesteld. Dit plan heet de Strategienota 2021-2025: Samen voor een afvalvrije en schone gemeente. In dit nieuwe plan staat hoe we de hoeveelheid restafval terugbrengen van 232 kilogram naar maximaal 100 kilogram per persoon per jaar.

Van de 232 kilogram restafval per inwoner in onze gemeenten is 162 kilogram te recyclen tot nieuwe producten. Gft wordt compost of groen gas, oud papier wordt nieuw papier en plastic wordt gerecycled tot korrels die grondstof zijn voor allerlei nieuwe producten.

Elke 162 kilogram die we recyclen betekent 162 kilogram minder afval om te verbranden. Minder afval is belangrijk voor het milieu én voor de portemonnee. De verbrandingsbelasting van de rijksoverheid maakt restafval verbranden steeds duurder. Deze belasting moet bijdragen aan de doelstelling van de gemeenten van maximaal 100 kilogram restafval per persoon per jaar.

70 procent is grondstof

Per inwoner ‘produceren’ we gemiddeld in onze gemeenten 232 kilogram afval. 162 kilogram daarvan zijn grondstoffen en geen afval. 70 procent van wat we weggooien als afval is herbruikbaar, dit is ruim tweederde. Het gaat vooral om plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (pmd), groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft) en papier en karton. Pmd, gft en papier en karton zijn uitstekend recyclebaar tot waardevolle grondstoffen. Weggooien als afval betekent dat ze worden verbrand, en dan zijn we ze voor altijd kwijt.

Eerlijker kosten toerekenen

De komende maanden werken we aan een eerlijkere manier van kosten toerekenen voor afval inzamelen en verwerken. Dit gaat per 1 januari 2023 in. U weet al dat goed afval scheiden en minder restafval beter is voor het milieu. Straks krijgt u invloed op de hoogte van een deel van uw afvalstoffenheffing. Dit variabele deel heet het recycletarief. Het is een nieuwe manier van de afvalstoffenheffing berekenen. Scheidt u uw afval goed en heeft u weinig restafval? Dan zijn uw kosten lager. Uw gemeente stelt de hoogte van de afvalstoffenheffing vast, dus van het vaste deel én het recycletarief.

[Update juli 2022]
Door schaarste aan grondstoffen, materialen en personeel moeten we de planning aanpassen. Deze planning leggen we eind september aan het bestuur voor. We gaan er van uit dat de vertraging beperkt zal.

Even wennen

Een eerlijkere kostentoerekening werkt alleen als we zorgen dat verzamelcontainers voor restafval en de milieustraten niet meer voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Vanaf komend najaar gaan we daarom met toegangscontrole werken. Dat zal voor veel mensen even wennen zijn. De gemeenten en Waardlanden helpen de komende tijd om de veranderingen soepel door te voeren. Dat doen we met informatie en voorlichting. We leggen u uit wat er gaat veranderen en waarom deze verandering nodig is. Ook informeren we u over hoe u uw afval nog beter kunt scheiden. Zo werken we samen aan een afvalvrije en schone regio.     

Meer weten?

Wilt u nu al meer weten? Op http://www.waardlanden.nl/particulieren/over-waardlanden/nieuw-grondstoffenbeleid vindt u de Strategienota 2021-2025: Samen voor een afvalvrije en schone gemeente, actuele ontwikkelingen en er komt een overzicht van veel gestelde vragen met daarbij de antwoorden. Als u vragen heeft, stuur dan een e-mail naar info@waardlanden.nl

Waardlanden beantwoordt ze graag. Vragen over het scheiden van grondstoffen kunt u stellen aan milieucoach Nelleke, stuur dan een e-mail naar milieucoach@waardlanden.nl.