PARTICULIEREN
Terug naar overzicht

De komende tijd zijn er veranderingen rond afvalinzameling in Vijfheerenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden. Samen met de gemeenten willen wij alle inwoners aanmoedigen en helpen met minder restafval en (nóg) beter scheiden. Wat er voor u verandert, hangt af van uw woonsituatie. De veranderingen voeren we per gemeente stap voor stap door. Na Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem starten we ook in gemeente Vijfheerenlanden.

Woont u in de bebouwde kom van Vijfheerenlanden? Dan sturen we u deze week een brief met uitleg waarom we deze veranderingen doorvoeren. En we vertellen dat u eind juni de milieupas ontvangt.

Stap voor stap

Inwoners van Ameide, Hei en Boeicop, Kedichem, Leerbroek, Leerdam, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland, Schoonrewoerd en Tienhoven krijgen rond 19 juni een brief toegestuurd met de milieupas. Vanaf 26 juni sluiten we in deze plaatsen de verzamelcontainers voor restafval af. De containers zijn dan te openen met de milieupas. Een belangrijke verandering waarmee we ook afvaltoerisme tegengaan.

Naar inwoners van Everdingen, Hagestein, Hoef en Haag, Vianen en Zijderveld wordt de brief met de milieupas op 26 juni verstuurd. Hier worden de verzamelcontainers voor restafval vanaf 3 juli afgesloten.

Tot slot is in september gemeente Molenlanden aan de beurt. Bedrijven met een contract voor het gebruik van de ondergrondse containers bij Waardlanden Reinigingsbedrijf BV ontvangen de komende periode ook een milieupas. Ontdek meer over de milieupas voor bedrijven.

Afval en grondstoffen gescheiden aanbieden: wat verandert er?

Om afval als grondstof te kunnen verwerken, is het belangrijk dat u thuis uw afval zo veel mogelijk scheidt en dit gescheiden aanbiedt. Hoe u dat met de invoering van de milieupas doet hangt af van uw woonsituatie.

Laagbouw

Woont u in een laagbouwwoning in de bebouwde kom van gemeente Vijfheerenlanden dan heeft u drie containers bij uw woning:

  • Container voor oud papier en karton
  • Container voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (pmd)
  • Container voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft+e)

Uw vuilniszak met restafval gooit u weg in de verzamelcontainer voor restafval bij u in de buurt. Deze kunt u straks alleen nog openen met de milieupas. U hoeft hiervoor niet apart te betalen.

Hoogbouw en laagbouw zonder containers

Woont u in hoogbouw of laagbouw zonder ruimte voor drie containers bij uw huis dan brengt u uw gescheiden afval naar verzamelcontainers bij u in de buurt:

  • Verzamelcontainer voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft+e). Deze kunt u straks openen met de milieupas
  • Verzamelcontainer voor papier
  • Verzamelcontainer voor restafval. Deze kunt u straks alleen nog openen met de milieupas. In deze container gooit u uw plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (pmd) samen met uw restafval weg. U hoeft hiervoor niet apart te betalen. Dit afval gaan we achteraf scheiden met een machine.
    Let op: verzamelcontainers voor pmd verdwijnen. In de vroegere gemeente Vianen zijn alle verzamelcontainers voor pmd al weg.

Onder hoogbouw verstaan we appartementen, flat- en bovenwoningen. Laagbouwwoningen zonder ruimte voor containers zijn bijvoorbeeld in het centrum van Leerdam en Vianen.

Buitengebied

Inwoners van het buitengebied kunnen na invoering van de milieupas en het afsluiten van de verzamelcontainers voor restafval geen gebruik meer maken van deze containers.

Naar milieustraat met milieupas

In de loop van 2023 hebben alle inwoners de milieupas nodig voor toegang tot de milieustraten. Hiervoor ontvangen inwoners van het buitengebied later dit jaar ook een milieupas per huishouden.

Tip

We kunnen ons voorstellen dat u net als veel andere inwoners vragen hebt over de veranderingen. Dat is begrijpelijk. Daarom vindt u op onze website meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen. Ga naar waardlanden.nl/samenafvalvrij