Welk product of materiaal dat u wilt afdanken hoort waar, zodat het wordt gerecycled? De scheidingswijzer helpt! Veel afval is waardevolle grondstof. Goed scheiden = goed recyclen. Uw inzet is onmisbaar!