PARTICULIEREN

U betaalt afvalstoffenheffing voor de kosten die uw gemeente en Waardlanden maken om huishoudelijk afval en grondstoffen in te zamelen en te verwerken. De afvalstoffenheffing is een heffing van uw gemeente.

Samen met uw gemeente doen wij ons uiterste best om de kosten voor inzameling en verwerking beheersbaar te houden. Toch stijgen de kosten. Redenen hiervoor zijn:

  • De tarieven voor de verwerking van restafval en de belastingen van Rijksoverheid om restafval te verbranden blijven stijgen.
  • Door onder meer inflatie en stijgende brandstofkosten nemen de kosten van inzameling en verwerking toe.
  • In gft+e, pmd, glas en papier zit steeds meer vervuiling. Het kost steeds meer om deze vervuiling er uit te halen om deze stromen te (wel) kunnen recyclen.

Als inwoner kunt u weinig doen aan de stijgende belasting en de inflatie. Wel kunt u uw afval goed en netjes scheiden. Gft+e zonder plastic, pmd zonder restafval, schoon en droog papier, schoon textiel: uw inzet is onmisbaar!

> Ontdek waarom afval en grondstoffen scheiden belangrijk is

Voor meer informatie over de hoogte van de afvalstoffenheffing kunt u terecht bij uw gemeente.