De afvalstoffenheffing is een doorberekening van de kosten die uw gemeente en Waardlanden maken om uw afval en grondstoffen in te zamelen en te verwerken. De afvalstoffenheffing is geen belasting.

Samen met uw gemeente doen wij ons uiterste best om de inzameling en verwerking zo goedkoop mogelijk te houden. Toch stijgen de kosten. Hier zijn de volgende redenen voor:

  • De rijksoverheid heeft de belasting op het verbranden van restafval sterk verhoogd.
  • Door onder meer inflatie en stijgende brandstofkosten nemen de kosten van inzameling en verwerking toe.
  • In gft, pmd, glas en papier zit steeds meer vervuiling. Het kost steeds meer om deze vervuiling er uit te halen, zodat deze stromen (wel) gerecycled kunnen worden.

Als inwoner kunt u weinig doen aan de stijgende belasting en de inflatie. Wel kunt u uw afval goed en netjes scheiden. Gft zonder plastic, pmd zonder restafval, schoon en droog papier, schoon textiel: uw inzet is onmisbaar!

> Ontdek waarom afval en grondstoffen scheiden belangrijk is

Voor meer informatie over de hoogte van de afvalstoffenheffing kunt u terecht bij uw gemeente.