PARTICULIEREN

Dakleer en ander dakbedekkingsmateriaal kunt u naar één van onze milieustraten brengen.

Er staat een speciale container voor dakleer op de milieustraten waar u het in kunt doen. Wij zorgen dat het materiaal wordt gerecycled.

Voorbeelden van hier bedoeld dakbedekkingsmateriaal zijn dakleer, bitumineuze dakbedekking, dakgrind en mastiek. U kunt teer in verpakking niet als dakleer inleveren, dit is klein chemisch afval (kca) en levert u als zodanig in. Kitkokers mogen ook niet in de container voor dakleer, zij zijn restafval.

Op de milieustraat ingeleverd dakbedekkingsmateriaal kan worden gebruikt bij de productie van nieuwe dakbedekking. Als dat niet zo is, is het afgedankte materiaal brandstof in een afvalverbrandingsinstallatie waar het wordt omgezet in elektriciteit en warmte.