PARTICULIEREN

Door afval te scheiden houden we minder restafval over. Restafval is alles dat niet kan worden hergebruikt maar wordt verbrand. Dankzij het scheiden van afval maken we de afvalberg kleiner. Dat is goed voor het milieu.

Waardevolle grondstoffen die in veel afvalproducten zitten, worden teruggewonnen voor hergebruik. Ze worden niet samen met het restafval verbrand. Wat wordt verbrand, zijn we voor altijd kwijt. Gescheiden grondstoffen worden ingezet bij de productie van nieuwe producten en materialen. Daarom gaan we er zorgvuldig mee om.

Afval scheiden bespaart kosten

Afval scheiden levert ook financiële besparing op: materialen zoals gft, glas, papier, textiel en metaal hebben waarde. Van gft wordt bijvoorbeeld compost gemaakt en het levert biogas (groengas) en warmte op. Recycling en hergebruik is minder duur dan verbranden. Gft en andere waardevolle grondstoffen samen met restafval verbranden is behalve slecht voor het milieu ook geldverspilling.

Gescheiden afval blijft gescheiden

Alles wat u gescheiden inlevert (in containers en op de milieustraat) en door ons wordt ingezameld, blijft gescheiden. De ingezamelde materialen worden waar mogelijk opnieuw benut. Dit levert veel voordelen op voor het milieu. En recycling verlaagt de kosten van afvalinzameling en -verwerking. We zouden wel gek zijn als we al die kostbare materialen (grondstoffen) weer bij elkaar zouden gooien in plaats van opnieuw te gebruiken. Dat zou een dure grap worden - voor Waardlanden, de gemeenten en dus ook voor u.

Je hoort wel eens: "Alles gaat toch weer op één hoop". Dit is onjuist. Soms lijkt het misschien dat in een afvalinzamelauto verschillende soorten afval bij elkaar gaan. Maar vanaf de straat kun je niet zien dat er scheidingswanden in de container van de auto zitten. Dankzij die handige scheidingswanden kunnen verschillende soorten afval in één auto gescheiden worden vervoerd.

Als ingezameld materiaal slecht is gescheiden, kan het niet altijd goed gerecycled worden. Als er bijvoorbeeld teveel restafval bij het gft, het papier of het pmd is gedaan, gaat het helaas alsnog naar het restafval en wordt het daarmee verbrand. Dat is erg jammer.

Hoe zit het met de afvalstoffenheffing?

De afvalstoffenheffing is een doorberekening van de kosten die Waardlanden en de gemeenten maken om uw afval in te zamelen en te verwerken. De afvalstoffenheffing is geen belasting. Waardlanden en de gemeenten doen hun uiterste best om de inzameling en verwerking zo goedkoop mogelijk te houden. Toch stijgen de kosten. Hier zijn de volgende redenen voor:

  • De rijksoverheid heeft de belasting op het verbranden van restafval sterk verhoogd.
  • Door onder meer inflatie en stijgende brandstofkosten nemen de kosten van inzameling en verwerking toe.
  • In gft, pmd, glas en papier zit steeds meer vervuiling. Het kost steeds meer om deze vervuiling er uit te halen, zodat deze stromen (wel) gerecycled kunnen worden.

Als inwoner kunt u weinig doen aan de stijgende belasting en de inflatie. Waar u wel iets aan kunt doen is uw afval goed en netjes scheiden. Gft zonder plastic, pmd zonder restafval, schoon en droog papier, schoon textiel: uw inzet is onmisbaar!

Afval scheiden voor recycling doen we samen

Samen met de gemeenten waar wij voor werken en u als inwoner zetten we ons in voor een circulaire samenleving en economie. Een samenleving en economie waarin afgedankte producten en materialen niet verloren gaan door ze weg te gooien en te verbranden maar ze zo veel mogelijk worden hergebruikt. Zo behouden we waardevolle grondstoffen. En voorkómen we verspilling. Veel mensen zijn zich hier al van bewust en scheiden hun afval. Dat is een goede zaak!

Waardlanden helpt onder meer door het plaatsen en legen van containers waar u uw afval kunt scheiden. En wij zorgen dat ingezameld afval en materialen naar gespecialiseerde verwerkingsbedrijven worden afgevoerd voor recycling en hergebruik. Ook voor vragen over afval scheiden kunt u bij ons terecht. Op deze website en in onze app vindt u veel informatie, en u kunt ons mailen en bellen.

beeldmerk afval a rgb