Alles in de juiste container. Voor het hergebruik van materialen als grondstoffen is het belangrijk dat er geen vervuiling bijkomt. Dan blijft de kwaliteit van het materiaal zo goed mogelijk kan het worden gerecycled. Om die reden worden veel materialen apart, gescheiden van het restafval ingezameld. De hoofdregel voor het thuis scheiden is: schoon en/of droog.

  • Alléén groente-, fruit- en andere voedselresten en tuinafval mogen in de gft-container.

  • Alléén glazen flessen en potjes mogen in de glascontainer (verpakkingsglas).

  • Alléén schoon en droog papier en karton mag in de papiercontainer.

  • Alléén (lege) verpakkingen van plastic en metaal (blik) en drankpakken mogen bij het pmd.

  • Alléén textiel mag in de textielcontainer.

Dit klinkt logisch, maar er wordt nog veel vervuiling in de containers voor deze materiaalstromen aangetroffen. Plastic bij het oud papier of bij het gft, bijvoorbeeld, is heel slecht voor het milieu. Door netjes te scheiden verloopt het sorteer- en recycleproces efficiënt. Er hoeft dan weinig vervuiling uit de materiaalstroom gehaald te worden, voordat het materiaal weer als secundaire grondstof in een productieproces kan worden ingezet. En de sorteerkosten blijven beperkt, zodat het gescheiden inzamelen ook financieel de moeite waard blijft. Want met bijvoorbeeld plastic of restafval vervuild gft, pmd en papier kan niet worden gerecycled voor hergebruik. Als inwoner betaalt u dan wel voor de verwerking als afval maar u krijgt geen opbrengst van de grondstoffen. Wie niet of slecht scheidt, jaagt dus zichzelf en zijn buren op kosten.

Door afval goed en netjes te scheiden houden we met elkaar - inwoners, gemeenten en Waardlanden - de afvalverwerkingskosten beheersbaar. En werken we samen aan een mooie, waardevolle leefomgeving.

beeldmerk afval a rgb