Door afval te scheiden houden we minder restafval over. Zo maken we de afvalberg kleiner. Dat is beter voor het milieu. Waardevolle grondstoffen winnen we terug voor hergebruik. Ze worden niet met het restafval verbrand. De gescheiden grondstoffen zetten we in om nieuwe producten en materialen te maken.

Afval scheiden bespaart kosten

Afval scheiden levert ook financiële besparing op: materialen zoals gft, glas, papier, textiel en metaal hebben waarde. Zo maken we van gft bijvoorbeeld compost en het levert biogas (groengas) en warmte op. Recycling en hergebruik is minder duur dan verbranden. Gft en andere waardevolle grondstoffen samen met restafval verbranden is niet alleen slecht voor het milieu, het is ook geldverspilling.

Gescheiden afval blijft gescheiden

Alles wat u gescheiden inlevert (in containers en bij de milieustraat) en wij inzamelen, blijft gescheiden. De ingezamelde materialen worden waar mogelijk opnieuw benut. Dit levert veel voordelen op voor het milieu. En recycling verlaagt de kosten van afvalinzameling en -verwerking. We zouden gek zijn als we al die waardevolle materialen (grondstoffen) weer bij elkaar zouden gooien en niet opnieuw gebruiken. Dat zou een dure grap worden - voor Waardlanden, de gemeenten en dus ook voor u.

Je hoort wel eens: ‘Alles gaat toch weer op één hoop’. Dit is onjuist. Onze wagens zamelen per keer dezelfde grondstof in.

Als ingezameld materiaal slecht is gescheiden, kan het niet altijd goed gerecycled worden. Zit er bijvoorbeeld teveel restafval bij het gft, papier of pmd, dan moet het helaas alsnog bij het restafval en wordt het verbrand. Dat is erg jammer omdat er grondstoffen verloren gaan. Minder restafval is belangrijk voor het milieu én voor de portemonnee.

Hoe zit het met de afvalstoffenheffing?

De afvalstoffenheffing is een doorberekening van de kosten die Waardlanden en de gemeenten maken om afval in te zamelen en te verwerken. De afvalstoffenheffing is geen belasting. Waardlanden en de gemeenten doen hun uiterste best om de inzameling en verwerking zo goedkoop mogelijk te houden. Toch stijgen de kosten. Hier zijn de volgende redenen voor:

  • Rijksoverheid heeft de belasting op restafval verbranden sterk verhoogd;
  • Door onder meer inflatie en stijgende brandstofkosten nemen de kosten van inzameling en verwerking toe;
  • In gft, pmd, glas en papier zit steeds meer vervuiling. Het kost steeds meer om de vervuiling er uit te halen, zodat deze stromen (wel) gerecycled kunnen worden.

Als inwoner kunt u weinig doen aan de stijgende belasting en de inflatie. Wél kunt u uw afval goed en netjes scheiden. Gft zonder plastic, pmd zonder restafval, schoon en droog papier, schoon textiel: uw inzet is onmisbaar!!

Afval scheiden voor recycling doen we samen

Samen met u en onze gemeenten zetten we ons in voor een circulaire samenleving en economie. Waar afgedankte producten en materialen niet verloren gaan door ze weg te gooien en te verbranden. Maar waar ze zo veel mogelijk worden hergebruikt. Zo behouden we waardevolle grondstoffen. En voorkómen we verspilling. Veel mensen zijn zich hier al van bewust en scheiden hun afval. Dat is een goede zaak!

Wij helpen onder meer door containers waar u uw afval kunt scheiden te plaatsen en te legen. En wij vervoeren ingezameld afval en materialen naar gespecialiseerde verwerkingsbedrijven voor recycling. Ook kunt u met vragen over afval voorkomen en scheiden bij ons terecht.

> Maak kennis met onze milieucoach Nelleke, zij helpt u graag met tips en advies

beeldmerk afval a rgb