Reinigingsdienst Waardlanden verzorgt de afval- en grondstoffeninzameling voor de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Voor ruim 64.000 huishoudens zorgt Waardlanden dat zij afval zo goed en eenvoudig mogelijk kunnen scheiden in recyclebare grondstoffen. Ingezamelde grondstoffen gaan via Waardlanden naar gespecialiseerde bedrijven die deze geschikt maken voor hergebruik in diverse productieprocessen en toepassingen; restafval gaat naar moderne verbrandingsinstallaties die energie opwekken. Waardlanden beschikt over moderne vrachtauto’s, veegwagens en personenauto's voor het inzamelen van particulier afval, het reinigen en strooien van wegen en het verwijderen van graffiti.

Efficiënt

Door de reiniging uit handen van de gemeenten te nemen en gemeentegrensoverschrijdend te werken, zijn inzamelings-, veeg- en strooiroutes geoptimaliseerd. De wagens gaan gericht de regio in en werken daardoor efficiënt en effectief. Veel gemeenschappelijke diensten worden door de gehele regio gebruikt.

Hoge kwaliteit van dienstverlening

Waardlanden heeft als primaire taak de gemeenten te ontzorgen op het gebied van reiniging en afvalverwerking. Daarbij zijn wij gericht op het leveren van goede service aan burgers. Dat kwaliteit voorop staat, is terug te zien in ons brede dienstenpakket. Zo rijden er in het verzorgingsgebied dagelijks extra servicewagens rond om altijd flexibel te kunnen inspringen, zorgen wij voor de reiniging na evenementen, kunt u kosteloos een nieuwe of extra container aanvragen en online pmd-zakken bestellen.