Reinigingsdienst Waardlanden is een samenwerkingsverband (bedrijfsvoeringsorganisatie) tussen de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Bij Waardlanden werken circa 75 mensen.

Bedrijfsvoeringsorganisatie

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is de belangrijkste grondslag voor samenwerking tussen gemeenten, provincies en waterschappen. De bedrijfsvoeringsorganisatie is een lichte samenwerkingsvorm met een enkelvoudig bestuur. Het bestuur neemt daarbij de dagelijkse bedrijfsvoering op zich, onder toezicht van de gemeenten. De bedrijfsvoeringsorganisatie kan uitsluitend worden ingesteld bij zogenoemde collegeregelingen. Daarmee is de samenwerking automatisch beperkt tot uitvoering of bedrijfsvoering, de wettelijke verantwoordelijkheden van dat college.

Kobaltfoto9104

Bestuur Waardlanden: Theo Boerman, Christa Hendriksen (voorzitter),
Joost van der Geest, Arco Bikker

Uitvoeringstaken

Waardlanden behartigt de uitvoeringstaken van de gemeenten op het gebied van reiniging, inzameling en verwijdering van afval. Tot deze taak behoort het dagelijks onderhoud en beheer van opstallen, afvalbrengstations en inzamelmiddelen en de zorg voor de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Daarnaast verzorgt Waardlanden op verzoek van één of meerdere gemeenten de afvalstoffenverwijdering of reiniging, zoals zwerfafval, gladheidsbestrijding en graffitiverwijdering. Tot slot heeft Waardlanden tot taak het inzamelen en verwijderen van bedrijfsafval.

Bekijk de regelingen en statuten van Waardlanden

Automatisering

Het leveren van goede service en het realiseren van optimale afvalscheiding worden ondersteund door automatisering. Met de Waardlanden app, geïntegreerd in de website, kunnen inwoners veel zaken rond afval en grondstoffen scheiden online regelen en opzoeken. Zo helpt Waardlanden inwoners bij het zo eenvoudig mogelijk scheiden van afval en herbruikbare materialen en producten.

Online diensten

  • Afvalscheidingswijzer: bekijk welk afval/grondstoffen waar hoort.
  • Afvalkalender: bekijk wanneer uw afval/grondstoffen wordt ingezameld.
  • Plattegrond: waar vind ik de dichtstbijzijnde container?
  • Een afspraak maken om grof huishoudelijk afval thuis op te laten halen.
  • Een melding doen over afval/grondstoffen en afvalinzameling: geef aan ons door als bijvoorbeeld een container kapot is, niet werkt of als u ergens gedumpt afval ziet.
  • Containers bestellen (afhankelijk van het beleid op uw adres).
  • Zakken bestellen (afhankelijk van het beleid op uw adres).

Werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Waardlanden is een maatschappelijk bewust en sociaal betrokken bedrijf. Wij bieden werk aan mensen van diverse werk- en denkniveaus, waaronder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij werken wij nauw samen met de gemeenten en organisaties in ons verzorgingsgebied.