De komende tijd zijn er veranderingen rond de afvalinzameling in de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Samen met de gemeenten willen wij alle inwoners aanmoedigen en helpen met minder restafval en (nóg) beter scheiden.

Wat verandert er voor u: kies uw gemeente

Wat er mogelijk voor u verandert, hangt af van waar u in uw gemeente woont. Kies hier uw gemeente en ontdek wat er voor u verandert. 

Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Molenlanden Vijfheerenlanden

Verzamelcontainers bij flats en appartementen

Verzamelcontainer voor gft bij hoogbouwNieuwe verzamelcontainers gft

Ook inwoners van appartementen, bovenwoningen en flats kunnen straks groente-, fruit- en tuinafval en etensresten scheiden. In de zomer zijn we gestart met de plaatsing van nieuwe verzamelcontainers voor gft vlakbij appartementen en flats. Deze containers zijn nu nog gesloten. In 2023 ontvangt u een milieupas waarmee u de gft-container kunt openen. U gaat hier niet voor te betalen.
> Ontdek tips voor gft scheiden

Restafval en pmd bij elkaarRestafval en pmd bij elkaar

In de loop van 2023 mag u uw restafval en pmd in dezelfde zak gooien. Onze afvalverwerker gaat dit achteraf in een speciale installatie scheiden. Deze zak restafval samen met pmd gooit u in de verzamelcontainer voor restafval bij uw flatwoning, appartement of bovenwoning.

Waarom achteraf scheiden?

Bij hoogbouw is vaak geen of minder ruimte om het afval goed apart te houden. Dan is achteraf scheiden beter dan niet scheiden. Bij hoogbouw maken we dus gebruik van nascheiding. Het afval dat u bij uw hoogbouwwoning in de verzamelcontainer voor restafval gooit, brengen we naar de nascheidingsinstallatie van onze afvalverwerker.


In 2023 ontvangt u een milieupas. Daarna sluiten we de verzamelcontainers voor restafval af. U kunt de verzamelcontainer voor restafval dan openen met de milieupas. Vanaf 1 januari 2024 gaat u een recycletarief betalen voor elke keer dat u een vuilniszak in de verzamelcontainer voor restafval gooit.
Het recycletarief gaat niet gelden voor de inwoners van Vijfheerenlanden. Deze gemeente neemt een besluit over het recycletarief na een evaluatie over de effecten van de overige maatregelen.
> Ontdek meer over het recycletarief

Lees meer