Sinds afgelopen zomer zijn we bezig met nieuwe verzamelcontainers voor gft plaatsen bij hoogbouw. Zo kunt u straks ook als inwoner van een flatwoning, appartement en bovenwoning groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft) scheiden. We zijn gestart met stickers plakken op deze nieuwe containers. Eerst in Hardinxveld-Giessendam, daarna gaan we door naar Gorinchem en Vijfheerenlanden. En tot slot Molenlanden.

Wat mag er bij het gft?

Gft scheiden is niet altijd makkelijk, want wat mag waar? De sticker op de nieuwe container legt met symbolen uit wat bij het gft mag. Twijfelt u of iets wel of niet bij het gft hoort? Dan scant u eenvoudig de QR-code op de sticker voor meer scheidingstips. Of ga voor scheidingstips naar waardlanden.nl/gft.

Waarom is gft scheiden belangrijk?

Als u gft gescheiden van het restafval houdt, wordt het gerecycled tot bijvoorbeeld compost en biogas (groengas). Compost is een bodemverbeteraar in de tuin of op het land. Groengas is een alternatief voor aardgas. Gft dat in het restafval wordt gedaan, wordt met het restafval verbrand en niet gerecycled. Dit gft zijn we voor altijd kwijt.

Wanneer is de nieuwe gft-container te gebruiken?

U ontvangt vóór de zomer van 2023 een milieupas waarmee u toegang krijgt tot de containers. Tot die tijd blijven de verzamelcontainers voor gft afgesloten.

Vragen?

Het plaatsen van verzamelcontainers voor gft bij hoogbouw is onderdeel van de invoering van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid. We kunnen ons voorstellen dat u net als veel andere inwoners vragen heeft over de veranderingen rond de afvalinzameling. Dat is begrijpelijk. Daarom vindt u op onze website meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen.

> Ontdek meer over de veranderingen rond de afvalinzameling op waardlanden.nl/samenafvalvrij