Woont u buiten de bebouwde kom of aan de rand van de gemeente Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden of Vijfheerenlanden? Dan heeft u in het laatste kwartaal van 2022 een nieuwe container van 240 liter voor uw restafval gekregen. Deze nieuwe container heeft een chip.

Veranderingen rond afval in 2022-2023 

De komende tijd zijn er veranderingen rond afval in de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Zo willen de gemeenten alle inwoners aanmoedigen en helpen met minder afval en (nóg) beter scheiden. Hiervoor hebben de gemeenten vorig jaar samen met Waardlanden een nieuw grondstoffenbeleid opgesteld. In dit nieuwe plan staat hoe we de hoeveelheid afval terugbrengen van 232 kilogram naar maximaal 100 kilogram per persoon per jaar. De voorbereidingen en werkzaamheden voor de invoering van dit nieuwe beleid zijn in volle gang. 

> Ontdek meer op www.waardlanden.nl/samenafvalvrij 

Waarom afval scheiden?  

Zo’n 70 procent van ons afval is grondstof. Zoals plastic, papier, glas, tuinafval en etensresten. Als we dit goed scheiden, kunnen we het opnieuw gebruiken. Zo maken we van gft bijvoorbeeld compost. Van pmd kunnen we nieuwe verpakkingen en producten maken. En een oude tafel krijgt een nieuw leven als we deze bij de kringloop brengen. Als we afval beter scheiden én meer hergebruiken, hoeven we minder nieuwe materialen uit de aarde te halen. En er blijft minder restafval over dat we moeten laten verbranden. Ook maakt de verbrandingsbelasting van Rijksoverheid restafval verbranden steeds duurder. Minder afval is dus belangrijk voor het milieu én voor uw portemonnee.  

Waarom een nieuwe restafvalcontainer met een chip? 

De nieuwe restafvalcontainers hebben een chip. Deze chip heeft een uniek nummer dat is gekoppeld aan uw adres. Hierop staat verder geen persoonlijke informatie. Speciale apparatuur in onze wagens leest de chip bij iedere leegbeurt. En registreert zo hoe vaak een container wordt geleegd. Zonder de chip kunnen we uw container niet meer legen. Oude restafvalcontainers zonder chip kunnen wij dus ook niet meer legen.

Recycletarief vanaf 1 januari 2024

Door te registreren hoe vaak u uw restafvalcontainer laat legen, kunnen we onze dienstverlening en ophaalroutes verder verbeteren. Ook is deze registratie op termijn nodig omdat gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden vanaf 1 januari 2024 de afvalstoffenheffing op een nieuwe manier gaan berekenen. Met deze nieuwe manier krijgt u invloed op de hoogte van een deel van de afvalstoffenheffing. Een deel staat vast en een deel is variabel. Dit variabele deel heet het recycletarief. U betaalt dan het recycletarief voor iedere keer dat u uw container voor restafval laat legen. Scheidt u grondstoffen goed en heeft u weinig restafval? Dan zijn de kosten lager dan wanneer u veel restafval heeft.
Uw gemeente houdt hierbij rekening met mensen met veel medisch afval, zwerfafvalrapers en mensen met onvoldoende inkomen.

Gemeente Vijfheerenlanden neemt een besluit over het recycletarief na een evaluatie. 

Tip 

Veel inwoners hebben vragen over het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid, afval scheiden en de afvalstoffenheffing. Dat is begrijpelijk. Daarom plaatsen we antwoorden op veelgestelde vragen op onze website.

> Vind antwoorden op veelgestelde vragen