Als u in de vroegere gemeente Vianen woont, dan bewaart u plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (pmd) nu nog gescheiden in speciale pmd-zakken. De speciale pmd-zakken verdwijnen. Ook worden in april de bovengrondse containers in kernen, in  wijken en bij winkelcentra verwijderd. In maart hebben wij u hierover een brief met meer uitleg gestuurd.

Wat gaat er veranderen?

Hoe u pmd gaat bewaren, hangt af van uw woonsituatie. In de brief die wij u in maart hebben gestuurd, leggen we uit wat er voor u gaat veranderen. Lees de brief helemaal. Heeft u nadat u de brief heeft gelezen nog vragen over de nieuwe manier van pmd inzamelen?

> Vind hier antwoorden op veelgestelde vragen over anders pmd inzamelen in Vianen

Heeft u een vraag over de pmd-containers in het buitengebied en bij laagbouw? Bel dan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur onze servicedesk: 085 – 020 23 38. Wij helpen u graag.

Waarom een nieuwe manier van pmd inzamelen

Thuis pmd scheiden met containers is bij laagbouw en in het buitengebied in onze regio zeer succesvol. Thuis scheiden levert de beste kwaliteit grondstoffen op. Ook is het de meest goedkope manier om afval te scheiden. Daarom gaan we pmd in de vroegere gemeente Vianen op dezelfde manier inzamelen. De zakken voor pmd verdwijnen. Pmd-zakken worden regelmatig te vroeg of niet op de normale inzameldag aangeboden. Hierdoor ontstaat zwerfafval.

Inwoners van een flatwoning, appartement of bovenwoning hebben vaak geen of minder ruimte om afval goed apart te houden. De pmd-inzameling in verzamelcontainers is daar een stuk lager. Dit is ook een landelijk beeld. Achteraf scheiden is dan beter dan niet scheiden. Daarom mogen deze inwoners pmd en restafval samen weggooien in de restafvalcontainers in de buurt. Door bij hoogbouw te kiezen voor nascheiding van pmd uit het restafval hoeven we minder restafval duur te verbranden en kunnen we dus meer recyclen. Daarom is voor hoogbouw pmd nascheiden de beste keuze.

Veranderingen rond afvalinzameling in 2023

De komende tijd zijn er veranderingen rond afval in de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Zo willen de gemeenten alle inwoners aanmoedigen en helpen met minder restafval en (nóg) beter scheiden. Hiervoor stelden de gemeenten samen met Waardlanden een nieuw grondstoffenbeleid op. In dit nieuwe plan staat hoe we de hoeveelheid restafval terugbrengen. We willen van 232 kilogram naar maximaal 100 kilogram per persoon per jaar. De voorbereidingen en werkzaamheden voor de invoering van dit nieuwe beleid zijn in volle gang.
> Ontdek meer op waardlanden.nl/samenafvalvrij

Waarom afval scheiden?

Zo’n 70 procent van ons afval is grondstof. Zoals plastic, papier, glas, tuinafval en etensresten. Als we dit goed scheiden, kunnen we het opnieuw gebruiken. Zo maken we van gft bijvoorbeeld compost. Van pmd kunnen we nieuwe verpakkingen en producten maken. En een oude tafel krijgt een nieuw leven als we deze bij de kringloop brengen. Als we afval beter scheiden én meer hergebruiken, hoeven we minder nieuwe materialen uit de aarde te halen. En er blijft minder restafval over dat we moeten laten verbranden. Ook maakt de verbrandingsbelasting van Rijksoverheid restafval verbranden steeds duurder. Minder afval is dus belangrijk voor het milieu én voor uw portemonnee.

Vragen over de pmd-containers bij laagbouw of in het buitengebied?

Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de pmd-containers bij laagbouw en in het buitengebied. Geen antwoord gevonden op uw vraag? Bel dan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur onze servicedesk: 085 – 020 23 38. Wij helpen u graag.

             

Inwoners van laagbouwwoningen in de vroegere gemeente Vianen gaan hun container voor restafval gebruiken voor pmd. De zakken voor pmd verdwijnen. In maart komen wij uw restafvalcontainer spoelen en beplakken met pmd-stickers. Het aanpassen van de restafvalcontainers doen we in twee delen. Nadat u container is aangepast, gebruikt u de container voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (pmd). Uw restafval brengt u naar de verzamelcontainer voor restafval bij u in de buurt. Hoe dat werkt staat in de brief die wij u in maart hebben gestuurd. Heeft u nadat u de brief heeft gelezen nog vragen? Bel dan op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur onze servicedesk: 085 – 020 23 38.

Woont u buiten de bebouwde kom of in een laagbouwwoning in de vroegere gemeente Vianen en heeft u nog geen brief ontvangen? Bel dan op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur onze servicedesk: 085 – 020 23 38. Dit is het telefoonnummer van het bedrijf DVL Milieuservice dat in opdracht van Waardlanden de pmd-containers verzorgt. DVL helpt u graag verder.

Wie afval goed scheidt, hoeft niet veel bij het restafval te gooien. Twijfelt u in welke container een product of materiaal hoort? Raadpleeg dan de scheidingswijzer op onze website of in de Waardlanden-app.

Het restafval dat u overhoudt, brengt u naar de verzamelcontainer voor restafval bij u in de buurt.
> Bekijk hier het overzicht met de locaties van verzamelcontainers voor restafval in de vroegere gemeente Vianen.

Woont u in het buitengebied van de vroegere gemeente Vianen. Dan heeft u in maart een nieuwe pmd-container met oranje deksel gekregen. Heeft u nog geen pmd-container gekregen? Bel dan op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur onze servicedesk: 085 – 020 23 38. Dan gaan we hier alsnog voor zorgen.

Woont u in een laagbouwwoning in de vroegere gemeente Vianen dan heeft u nu een restafvalcontainer? In de brief die wij u in maart hebben gestuurd, staat dat we deze container veranderen in een container voor pmd. Nadat de container is aangepast, gebruikt u deze voor pmd. Uw restafval brengt u naar de nieuwe verzamelcontainer voor restafval bij u in de buurt. Heeft u nadat u de brief heeft gelezen nog vragen? Bel dan op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur onze servicedesk: 085 – 020 23 38. Wij helpen u graag.

Pmd-zakken worden regelmatig te vroeg of niet op de normale inzameldag aangeboden. Hierdoor ontstaat zwerfafval. Ook neemt het scheidingsgemak toe waardoor aantoonbaar meer pmd wordt ingezameld dan met zakken. Belangrijke redenen waarom Waardlanden pmd-containers inzet voor inwoners van laagbouw en buitengebied.

Bovendien willen we in de vroegere gemeente Vianen pmd op dezelfde manier inzamelen als in de rest van de gemeente. Daarom krijgen ook inwoners van laagbouwwoningen in de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom in de vroegere gemeente Vianen een container voor pmd. De zakken voor pmd verdwijnen.

In de vroegere gemeente Vianen wijkt de manier van pmd-inzamelen af van de rest van de gemeente. Dat passen we nu eerst aan. Alle andere inwoners van een appartement, flat- of bovenwoning gooien nu hun pmd in een verzamelcontainer voor pmd. Deze gaan we eerst aanpassen naar een verzamelcontainer voor restafval. Voor de zomer krijgt iedereen per huishouden een milieupas. Vanaf dat moment gaan ook alle andere hoogbouw-inwoners pmd en restafval samen in de verzamelcontainer voor restafval gooien.