In al onze gemeenten passen we de inworpopeningen van de ondergrondse verzamelcontainers voor restafval en pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken) aan. De openingen van de containers gaan van 80 liter naar 60 liter. Ook plaatsen we nieuwe verzamelcontainers voor gft (groente-, fruit- en tuinafval en etensresten) bij flats en appartementencomplexen.

Wanneer worden de containers aangepast en geplaatst?

[Update | 22 december 2022]
In Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Zederik en Leerdam zijn de containers aangepast en geplaatst. In Gorinchem zijn we hier op een aantal locaties nog mee bezig.

Aanpassen ondergrondse containers voor restafval en pmd

Wat merkt u hiervan?

De inworpopening van de ondergrondse verzamelcontainers voor restafval en pmd gaat van 80 liter naar 60 liter. De opening wordt dus iets kleiner. U kunt nog steeds een vuilniszak van 60 liter in de container kwijt. Het kan wel zijn dat u deze iets meer moet aandrukken of er anders in moet leggen. Verder verandert er niets.
Wel kan het zijn dat de ondergrondse containers tijdens de werkzaamheden tijdelijk minder goed bereikbaar zijn; we vragen hiervoor uw begrip.

Waarom passen we de openingen van de containers aan?

Er zijn meerdere redenen waarom we de openingen van de containers aanpassen:

  • De meeste mensen gebruiken vuilniszakken van 60 liter. De grootte van de aangepaste opening is daar gelijk aan. Deze vuilniszakken passen er dus nog steeds in.
  • Met een kleinere opening kan er minder makkelijk grofvuil in ondergrondse containers gestopt worden. Ondergrondse verzamelcontainers zijn bedoeld voor fijn huishoudelijk afval (vuilniszakken). Grofvuil, zoals laminaat of een kapotte tuinstoel, hoort niet in de ondergrondse containers. Door de kleinere opening is het minder makkelijk om dit erin te stoppen. Ook voorkomen we hiermee storingen. Want grofvuil komt namelijk regelmatig klem te zitten in de container, waardoor de klep niet meer opengaat. Hierdoor kunnen buurtbewoners hun afval niet meer kwijt.
    Grofvuil kunt u laten ophalen of brengen naar onze milieustraten.

Nieuwe verzamelcontainers voor gft

Bij flats en appartementencomplexen plaatsen we verzamelcontainers voor gft. Deze containers blijven dicht. U kunt ze dus niet direct gaan gebruiken. U ontvangt vóór de zomer van 2023 een milieupas waarmee u toegang krijgt tot de containers. Tot die tijd blijven de verzamelcontainers voor gft afgesloten. U blijft uw gft dus nog op de gebruikelijke manier aanbieden.

Invoering nieuw afval- en grondstoffenbeleid

Het plaatsen en aanpassen van de verzamelcontainers is onderdeel van de invoering van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid.

> Ontdek meer over het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid