Particulieren kunnen grof huishoudelijk afval gratis thuis laten ophalen. Grof huishoudelijk afval is met name afgedankt huisraad, dat u niet naar een kringloopwinkel brengt. 

Het gaat bijvoorbeeld om een tafel, stoel of kast, een kapotte fiets, een wasmachine of koelkast. Via onderstaand formulier kunt u een grofvuilmelding doorgeven. Dit is uw aanvraag om grofvuil thuis op te laten halen. U kunt uw aanvraag ook doen in onze app (grofvuilmelding).

Voorwaarden om grof huishoudelijk afval te laten ophalen

Om de inzameling door onze chauffeurs zo soepel mogelijk te laten verlopen, moet u het afval zo aanbieden:

  • Zorg dat het afval op de afgesproken ophaaldag vóór 07.30 uur aan de openbare weg ligt. Zorg dat er geen obstakels zoals bomen, auto's en lantaarnpalen in de weg staan. De plaats moet bereikbaar zijn en genoeg ruimte bieden voor onze vrachtauto's.
  • Zet het grof huishoudelijk afval niet op eigen terrein en niet bij de verzamelcontainers (milieuparken).
  • Zorg dat losse materialen per soort zijn gebundeld.
    • Maximale lengte per bundel: 1,5 meter.
    • Maximaal gewicht per bundel: 25 kilo.
    • Zet oud ijzer en elektrische apparaten apart van grof huishoudelijk afval (huisraad, e.d.).
  • U mag maximaal 2 m³ per keer aanbieden.

Let op: géén grof huishoudelijk afval is:

Accu's, bouw- en sloopafval (bijvoorbeeld gipsplaten, stenen, puin, dakleer), geïmpregneerd hout (schuttingen, palen, bielzen), asbestautobandenklein chemisch afval (kca; bijvoorbeeld olie, verf), glas, spiegels, textiel en zakken of dozen met inhoud.

U kunt dit naar één van de milieustraten brengen, wij halen dit niet aan huis op.