Afval scheiden

Wordt gescheiden afval niet toch weer op één hoop gegooid?

Nee, dat gebeurt niet. Alles wat u gescheiden inlevert (in containers en op het afvalbrengstation) en door Waardlanden wordt opgehaald en ingezameld, blijft gescheiden. De ingezamelde materialen worden waar mogelijk opnieuw benut. Dit levert veel voordelen op voor het milieu én recycling het verlaagt de kosten van afvalinzameling en -verwerking. We zouden wel gek zijn als we al die kostbare materialen (grondstoffen) weer bij elkaar zouden gooien in plaats van opnieuw te gebruiken. Alleen als ingezameld materiaal slecht is gescheiden, kan het niet altijd goed gerecycled worden. Als er bijvoorbeeld teveel restafval bij het gft, het papier of het pmd is gedaan, gaat het helaas alsnog naar het restafval en wordt het daarmee verbrand. En sommige stromen worden (nog) niet gescheiden, omdat zij (nog) niet recyclebaar zijn.

Heeft het zin om dat kleine beetje huishoudelijk afval dat ik heb, te scheiden?

In een jaar tijd gooit u thuis veel meer weg dan u misschien door heeft: gemiddeld bijna 500 kilo per persoon per jaar. Alle huishoudens bij elkaar zijn jaarlijks goed voor zo'n 8,4 miljard kilo afval. Meer dan 50% daarvan wordt al gescheiden ingeleverd. Niet alleen thuis, maar ook op kantoor, het station of de sportvereniging produceren we veel afval. Dit afval óók scheiden levert grote milieuwinst op. En bedrijven dan? Goed nieuws, ook zij leveren hun bijdrage. In de bouw wordt 92% van het afval gerecycled, in de industrie 80% en in de landbouw 93%. Nu de huishoudens en handel, diensten en overheid nog (waar bijvoorbeeld kantines, kantoren en horeca onder vallen). Met elkaar kunnen we dus een enorm verschil maken: afval scheiden heeft zin.

Levert afval scheiden geld op?

Gescheiden ingezamelde materialen zoals papier, glas en textiel leveren geld op, het zijn geen afvalstoffen maar grondstoffen: ze worden gerecycled voor hergebruik en hebben dus waarde. Bovendien, als deze en andere stromen gescheiden van het restafval worden gehouden, is er minder restafval. Hoe minder restafval, hoe minder afvalverbrandingskosten. Afval scheiden bespaart dus in ieder geval afvalverwerkingskosten.

Is afval scheiden niet juist belastend voor het milieu?

Hoe je het volume ook verdeelt: afval moet opgehaald worden. Afval gescheiden inzamelen en recyclen is aantoonbaar veel beter voor het milieu dan alles bij elkaar inzamelen en verbranden! Afzonderlijk transport levert nauwelijks extra CO2-uitstoot op. Afvalverbranding genereert inderdaad energie, maar zorgt per saldo voor extra CO2-uitstoot en een verlies van waardevolle grondstoffen.

Is het niet beter dat Waardlanden mijn afval scheidt?

Om materiaalstromen zoals gft, papier en glas te kunnen recyclen, is het noodzakelijk dat zij gescheiden van het restafval worden ingezameld: niet vervuild met afval. Nascheiding door het afvalverwerkingsbedrijf is voor sommige stromen een aanvulling op bronscheiding, maar geen alternatief.

Welk afval mag waar?

Twijfel of een product of materiaal wordt gescheiden? Kijkt u dan eens op onze afvalpagina.

Afval verzamelen

Kan ik een extra minicontainer aanvragen?

Bij Waardlanden kunt u een extra of grotere minicontainer aanvragen voor pmd, gft en papier.

Hoe verzamel ik mijn gft-afval?

Voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten zijn er keukenbakjes te koop met een inhoud van 10 liter. Hier passen de standaard biozakjes (verkrijgbaar in de supermarkt) prima in. Een biozakje kunt u ongeveer vier dagen in het emmertje laten zitten. Schaft u een emmertje aan met luchtgaatjes, dan kan het zakje wat langer mee voordat het gaat composteren. U merkt dat het composteert als het zakje nat wordt.

Hoe kan ik mijn restafval verminderen?

Minder afval produceren is nog beter voor het milieu dan afval hergebruiken of verwerken. Maar liefst 14 procent van al het voedsel dat we kopen, gaat in de afvalbak. Dat is gemiddeld 50 kilo per persoon per jaar. Het voedsel gaat verloren, maar het kost ook onnodig geld. Met een paar makkelijke tips kunt u uw eigen afvalberg flink kleiner maken. Milieucentraal geeft tien makkelijke tips.