CZĘŚCI

Zastrzeżenie

To jest oficjalna strona internetowa Waardlanden. Odwiedzając tę witrynę i/lub korzystając z informacji na niej lub za jej pośrednictwem, użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie niniejszego wyłączenia odpowiedzialności.

Informacje o www.waardlanden.nl

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Waardlanden jest odpowiedzialny za zawartość tej strony internetowej i dokłada wszelkich starań, aby była ona aktualna i dokładna. Chociaż dokładamy należytej staranności w nie możemy zagwarantować dokładności, kompletności i aktualności udostępnianych informacji. Czy natknąłeś się na coś, co nie jest (już) poprawne? Jeśli tak, będziemy bardzo wdzięczni za reakcję! Komentarze można przesyłać na adres info@waardlanden.nl.

Informacje osób trzecich

Strona internetowa Waardlanden zawiera linki do stron internetowych osób trzecich. Użytkownik korzysta z takich łączy na własne ryzyko. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, wykorzystanie lub dostępność stron internetowych osób trzecich.

Tłumaczenia

Strona internetowa Waardlanden została automatycznie przetłumaczona za pomocą zewnętrznego oprogramowania tłumaczącego dla Twojej wygody. Żadne automatyczne tłumaczenie nie jest doskonałe ani nie ma na celu zastąpienia tłumacza. Waardlanden nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do dokładności, wiarygodności lub poprawności tłumaczeń dokonanych z języka niderlandzkiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (takie jak obrazy, filmy, pliki PDF oraz treści i funkcje zewnętrzne) nie są automatycznie tłumaczone za pomocą tego oprogramowania tłumaczącego.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do każdego, kto odwiedza stronę internetową www.waardlanden.nl wizyty. Waardlanden Reinigingsbedrijf zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Dane osobowe

Firma sprzątająca Waardlanden szanuje prywatność osób odwiedzających jej stronę internetową. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) stanowi, że dane osobowe mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których zostały zamówione i mogą być przekazywane wyłącznie osobom, dla których są przeznaczone. Waardlanden przetwarza wszystkie dane osobowe zgodnie z AVG. Sposób, w jaki Waardlanden przetwarza dane osobowe użytkownika, jest określony w Polityka prywatności i w Przepisy dotyczące prywatności.

Możesz skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Dane kontaktowe Waardlanden Cleansing Service

Serwis sprzątający Waardlanden
Attn: Inspektor ochrony danych
PO Box 555
4200 AN Gorinchem
e-mail: mercedrasmussen@waardlanden.nl

Zachowanie odwiedzających

Waardlanden przechowuje ogólne dane odwiedzających w celu tworzenia statystyk dotyczących zachowania odwiedzających na swojej stronie internetowej. Pliki cookie to niewielkie informacje przechowywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę. Waardlanden używa tych plików cookie, aby rozpoznać użytkownika przy następnej wizycie. Te pliki cookie umożliwiają nam zbieranie informacji o korzystaniu z naszych usług oraz ich ulepszanie i dostosowywanie do potrzeb odwiedzających.

Oświadczenie o ochronie prywatności Odpady z gospodarstw domowych

Waardlanden zajmuje się zbiórką odpadów/surowców dla gmin Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden i Vijfheerenlanden. Podczas wykonywania tych zadań przetwarzane są również dane osobowe.

Wraz z wprowadzeniem nowej polityki dotyczącej odpadów i surowców, mieszkańcy gmin Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam i Molenlanden będą mieli wpływ na część opłat za wywóz odpadów od 1 stycznia 2024 roku. Część z nich jest stała, a część zmienna. Ta zmienna część nazywana jest wskaźnikiem recyklingu. Jest to nowy sposób obliczania opłat za odpady. Mieszkaniec gmin Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam lub Molenlanden dobrze oddziela surowce i ma niewiele odpadów resztkowych. Wówczas koszty będą niższe niż w przypadku, gdy mieszkaniec ma dużo odpadów resztkowych. Rejestrowanie danych staje się zatem coraz ważniejsze.

Nie dotyczy to mieszkańców gminy Vijfheerenlanden. Dla mieszkańców gminy Vijfheerenlanden nie będzie zmian w sposobie naliczania opłat za odpady. Gmina Vijfheerenlanden podejmie decyzję w sprawie opłaty recyklingowej po ocenie skutków innych środków (takich jak kontrola dostępu do centrów środowiskowych i pojemników na odpady resztkowe). 

Sposób, w jaki gminy i Waardlanden postępują z tymi danymi osobowymi, jest określony w specjalnym oświadczeniu o ochronie prywatności, które dotyczy zbiórki odpadów/surowców. Odrębne oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do gminy Vijfheerenlanden, ponieważ taryfa recyklingowa (jeszcze) nie ma tam zastosowania.

Więcej ogólnych informacji na temat prywatności można znaleźć na stronie Polityka prywatności i w Przepisy dotyczące prywatności Z Waardlanden.