CZĘŚCI

Wielu mieszkańców ma pytania dotyczące polityki w zakresie odpadów i surowców, segregacji odpadów i opłat za odpady. Jest to zrozumiałe. Dlatego tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące opłat za odpady.

Masz jeszcze jakieś pytanie? Zadaj nam pytanie. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie najlepiej jak potrafimy. A Ty pomóż nam od razu uzupełnić listę najczęściej zadawanych pytań.

Wraz z wprowadzeniem planu polityki od 1 stycznia 2024 r. można wpływać na część opłaty za wywóz śmieci. Część jest stała, a część zmienna. Ta zmienna część nazywana jest wskaźnikiem recyklingu. Jest to nowy sposób obliczania opłat za odpady. Czy dobrze segregujesz surowce i masz mało odpadów resztkowych? Wtedy koszty będą niższe niż w przypadku dużej ilości odpadów resztkowych.
Nie dotyczy to mieszkańców Vijfheerenlanden. Gmina ta zdecyduje później o wprowadzeniu taryfy recyklingowej.

Gmina ustala wysokość opłaty za wywóz odpadów, tj. część stałą i stawkę recyklingu. Gmina bierze pod uwagę na przykład osoby z dużą ilością odpadów medycznych, osoby zbierające śmieci i osoby o niewystarczających dochodach.

Opłata recyklingowa bardzo skutecznie zachęca mieszkańców do segregowania odpadów. Zmniejsza to ilość odpadów resztkowych, które musimy spalić. W rezultacie przyczynia się to w jak największym stopniu do obiegowej i zrównoważonej gospodarki odpadami w regionie.

Doświadczenia innych gmin pokazują, że cel 100 kilogramów odpadów na mieszkańca rocznie nie jest możliwy do osiągnięcia bez wprowadzenia opłaty recyklingowej. Prawie wszystkie gminy, które obecnie mają mniej niż 100 kilogramów odpadów resztkowych na mieszkańca rocznie, wprowadziły w tym celu taryfę recyklingową. Przykładami w naszym regionie są gminy w Betuwe (gminy AVRI), gmina Altena i Hoeksche Waard (RAD).

Tam, gdzie my używamy terminu wskaźnik recyklingu, inne gminy czasami nazywają go zróżnicowanym wskaźnikiem.

Ponad 50 procent gmin w Holandii stosuje jakąś formę różnicowania taryf (znaną również jako diftar). Mimo to często otrzymujemy pytania dotyczące miast takich jak Utrecht i Amsterdam oraz tego, dlaczego przestają one korzystać z diftar, nie mają diftar lub przechodzą na post-separację. Duże miasta mają wiele mieszkań, apartamentów i domów na piętrze. Tam segregacja odpadów okazuje się znacznie trudniejsza. Gminy te nie są zatem porównywalne z naszą. Doświadczenia z innych gmin i badania pokazują, że diftar jest skutecznym sposobem na zmniejszenie ilości odpadów resztkowych i odzyskanie bardziej wartościowych surowców. Dlatego coraz więcej gmin decyduje się na jego stosowanie.

Opłata recyklingowa oznacza, że płacisz za każdym razem, gdy wynosisz pojemnik na odpady resztkowe na ulicę lub wyrzucasz odpady resztkowe do pojemnika na odpady resztkowe za pomocą karty środowiskowej. W ten sposób gmina uczyniła opłatę za wywóz odpadów częściowo zmienną. Czy dobrze segregujesz surowce i masz mało odpadów resztkowych? Wtedy koszty są niższe niż w przypadku dużej ilości odpadów resztkowych.

Nie płaci się więc za kilogram (tj. nie za wagę), ale za czas oddawania odpadów resztkowych. W związku z tym od 1 stycznia 2024 r. opłata za wywóz odpadów składa się ze stałej stawki i części zmiennej. Stała stawka jest taka sama dla wszystkich mieszkańców gminy. Na część zmienną można wpływać poprzez prawidłową segregację odpadów.
Nie dotyczy to mieszkańców Vijfheerenlanden. Gmina ta zdecyduje później o wprowadzeniu taryfy recyklingowej.

Gmina ustala wysokość opłaty za wywóz odpadów, tj. stawkę stałą i stawkę recyklingową. Gmina bierze pod uwagę osoby z dużą ilością odpadów medycznych, osoby zbierające śmieci i osoby o niewystarczających dochodach.

Od 1 stycznia 2024 r. gminy Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam i Molenlanden obliczają opłaty za odpady w nowy sposób. Masz wpływ na wysokość części opłat za odpady. Część jest stała, a część zmienna. Ta zmienna część nazywana jest wskaźnikiem recyklingu. Czy dobrze segregujesz surowce i masz mało odpadów resztkowych? Wtedy koszty będą niższe niż w przypadku gorszej segregacji i dużej ilości odpadów resztkowych.

Część stała jest taka sama dla wszystkich w danej gminie. Płacisz ją na początku roku razem z podatkami gminnymi. Pod koniec roku gmina wie, ile trzeba zapłacić za część zmienną. Później płacisz tę część zmienną. Kwota zależy od częstotliwości opróżniania pojemnika na odpady resztkowe lub wyrzucania odpadów resztkowych do pojemnika na odpady resztkowe. Liczbę tę odczytujemy za pomocą chipa na pojemniku na odpady resztkowe lub po otwarciu pojemnika na odpady resztkowe za pomocą karty środowiskowej.

Gminy Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam i Molenlanden wprowadziły taryfę recyklingową 1 stycznia 2024 r.

Gmina Vijfheerenlanden nie zdecydowała jeszcze, czy i kiedy wprowadzi tam taryfę recyklingową. 

Gmina określa wysokość opłaty za odbiór odpadów, tj. zarówno stawkę stałą, jak i stawkę recyklingową. Aby uzyskać więcej informacji na temat wysokości opłaty za wywóz odpadów, należy skontaktować się z gminą. Gminy publikują stawki na swojej stronie internetowej:

Jeśli mieszkasz w gminie Hardinxveld-Giessendam, możesz odwiedzić stronę Mój SVHW Sprawdź, jak często przedstawiasz odpady resztkowe.

Jeśli mieszkasz w jednej z innych gmin, możesz śledzić, jak często oferowałeś swój pojemnik na odpady resztkowe lub korzystałeś z karty środowiskowej, aby wyrzucać odpady resztkowe do pojemnika na odpady resztkowe. W lutym otrzymasz od swojej gminy rozliczenie podatkowe. Pokazuje ona, ile razy w poprzednim roku korzystałeś z karty środowiskowej w celu wyrzucenia odpadów resztkowych do pojemnika na odpady resztkowe lub opróżnienia pojemnika na odpady resztkowe. Zawiadomienie o naliczeniu opłaty za rok 2025 będzie zatem wskazywać, ile razy pozbyłeś(-aś) się odpadów resztkowych w roku 2024. Jeśli uważasz, że liczba ta jest nieprawidłowa, możesz złożyć sprzeciw w swojej gminie.

Jako mieszkaniec gminy Hardinxveld-Giessendam możesz zarejestrować się na stronie Mój SVHW Sprawdź, jak często przedstawiasz odpady resztkowe.

Gminy Gorinchem i Molenlanden wykorzystują inne partnerstwo do nakładania i pobierania podatków lokalnych. Powodem, dla którego gminy te nie mogą zapewnić wglądu w liczbę odpadów resztkowych, są kwestie techniczne, finansowe i związane z ochroną prywatności.

Jeśli dojdzie do awarii i pokrywa nie otworzy się, opłata nie zostanie naliczona. W przypadku awarii nie należy umieszczać worka na śmieci obok pojemnika, ale spróbować użyć innego pojemnika w pobliżu. Można też zabrać worek ze śmieciami do domu i spróbować ponownie później, gdy usterka zostanie usunięta. Umieszczanie śmieci obok pojemnika jest niedozwolone. Koszt wynosi 206,50 € za wykroczenie.

Zawsze miło jest zgłosić awarię lub inny problem z pojemnikiem do zbiórki odpadów, abyśmy mogli go naprawić. W zgłoszeniu należy podać numer pojemnika. Skorzystaj z aplikacji Waardlanden lub wejdź na stronę waardlanden.nl/notifications aby zgłosić usterkę lub problem.

Nie udało Ci się wrzucić worka do pojemnika, ale Twoja karta środowiskowa została zeskanowana, ponieważ otworzyłeś pokrywę i usłyszałeś "kliknięcie"? Jeśli tak, zgłoś się do naszego centrum obsługi klienta. Pracownicy naszego centrum obsługi klienta mogą zlecić sprawdzenie, czy nieudana oferta została zarejestrowana i w razie potrzeby poprawić ją w systemie rejestracji. Zgłoszenia można dokonać, wprowadzając formularz kontaktowy wypełnij w całości i dołącz następujące informacje w sekcji "Wiadomość":

  • Liczba nieudanych ofert
  • Data i godzina
  • Numer karty środowiskowej
  • Numer pojemnika (znajdujący się w lewym górnym rogu pojemnika)

Tak, są. Są one również proponowane w dokumencie strategicznym, takie jak dodatkowe pojemniki na szkło i papier w dzielnicy, zapewnienie małego pojemnika kuchennego GFT oraz dodatkowa edukacja na temat przydatności i konieczności segregacji odpadów. Same te środki nie wystarczą, aby spełnić ambicje dotyczące obiegu zamkniętego.

Tak, w ostatnich latach wiele gmin z powodzeniem wprowadziło ceny recyklingu, znane również jako zróżnicowanie stawek lub diftar. Rezultat: ludzie lepiej segregują swoje odpady i zmniejsza się ilość odpadów resztkowych. Jest to corocznie badane i publikowane w raporcie "Household Waste Benchmark". Na przykład najnowszy benchmark pokazuje, że gminy stosujące diftar mają znacznie mniej odpadów resztkowych i niższe koszty niż gminy, które nie stosowały diftaru. W całym benchmarku gminy stosujące diftar mają o 46 procent mniej odpadów resztkowych i o 21 procent niższe koszty zarządzania niż gminy niestosujące diftaru. "Bez zróżnicowania taryf praktycznie niemożliwe jest zmniejszenie ilości odpadów resztkowych poniżej 100 kg na mieszkańca. Wszystkie 39 gmin w benchmarku, które osiągnęły cel 100 kg, wprowadziły jakąś formę zróżnicowania taryf" - podsumowano w raporcie.

Doświadczenia innych gmin, które wprowadziły taryfy recyklingowe pokazują, że może to być problem przejściowy. Gdy mieszkańcy przyzwyczają się do nowego systemu opłat, ilość wyrzucanych worków spada, zwykle po około 3 miesiącach. Dobra edukacja w zakresie segregacji odpadów (co gdzie należy) i wyjaśnienia, jak zapewnić mniejszą ilość odpadów resztkowych, pomagają w osiągnięciu tego celu. W rezultacie mniej osób będzie wyrzucać odpady. Dlatego nasi trenerzy i opiekunowie środowiskowi są gotowi informować i pomagać mieszkańcom w ograniczaniu odpadów resztkowych i jeszcze lepszej segregacji w razie potrzeby. W ten sposób współpracujemy z mieszkańcami na rzecz czystego i wolnego od odpadów regionu.

Niektórzy mieszkańcy sąsiednich gmin przynieśli swoje odpady resztkowe do bezpłatnych pojemników na odpady resztkowe i centrów środowiskowych w naszych gminach. Ponieważ pojemniki na odpady resztkowe są teraz zamykane systemem przepustek i wprowadzono opłatę recyklingową, nasze gminy są połączone z tym, jak robią to sąsiednie gminy. W rezultacie zmniejszyła się turystyka odpadowa.

Wprowadzając opłatę recyklingową i zamykając pojemniki na odpady, przeciwdziałamy również nadużyciom ze strony właścicieli firm. Nie będą oni już czerpać korzyści finansowych z wyrzucania odpadów do pojemników za darmo.

Powinien on zostać uprzątnięty tak szybko, jak to możliwe, po przeprowadzeniu dochodzenia (egzekwowania). Nawiasem mówiąc, doświadczenia innych gmin pokazują, że składowanie odpadów prawie nigdy nie prowadzi do sytuacji niemożliwych do opanowania. W praktyce zatem te negatywne skutki taryfy recyklingowej nie są takie złe.

Nielegalne składowanie odpadów niestety zawsze ma miejsce i nie można mu zapobiec. Ważne jest jednak, aby usuwać je tak szybko, jak to możliwe, po przeprowadzeniu dochodzenia (egzekwowania prawa). W ten sposób przeciwdziałamy naśladownictwu. Ludzie dodają odpady, jeśli widzą, że coś już tam jest.
Nawiasem mówiąc, doświadczenia innych gmin pokazują, że składowanie odpadów prawie nigdy nie prowadzi do sytuacji niemożliwych do opanowania. W praktyce zatem te negatywne skutki taryfy recyklingowej nie są takie złe.

Jeśli przyjmiemy zasadę równości, każdy litr odpadów resztkowych kosztuje tyle samo. Nie ma znaczenia, czy odpady te trafią do pojemnika, czy do kontenera zbiorczego.
Tak więc, zgodnie z zasadą sprawiedliwości, 60-litrowa kaucja za odpady w pojemniku osiedlowym powinna wynosić jedną czwartą stawki oferowanej za pojemnik 240-litrowy.

Nie, w gminach Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam i Molenlanden obowiązują 3 różne stawki recyklingu: dla budynków wysokich, dla budynków niskich i dla obszarów peryferyjnych.

Mieszkańcy wieżowców częściej oferują worki na śmieci niż mieszkańcy niskich budynków. Mają oni w swoich domach pojemniki na pmd, papier/karton i VGF. Mieszkańcy mieszkań, apartamentów i mieszkań na piętrze płacą niższą stawkę za worek na śmieci zdeponowany w pojemniku na odpady resztkowe niż mieszkańcy, którzy mają pojemniki w swoich domach.

Gminy określają opłaty za wywóz odpadów, tj. część stałą i opłaty recyklingowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat opłat za odpady, należy skontaktować się z gminą.

Taryfa recyklingowa nie będzie miała zastosowania do mieszkańców Vijfheerenlanden w 2024 roku. Gmina ta zdecyduje później o wprowadzeniu taryfy recyklingowej.

Płacenie za kilogram jest technicznie bardziej skomplikowane, a zatem droższe w zakupie i utrzymaniu. Koszty ponosisz jako mieszkaniec. Ponadto pojemniki na odpady z systemem ważenia częściej ulegają awariom. Dlatego zdecydowano się płacić za opróżniony worek na śmieci lub pojemnik na odpady resztkowe.
Ponadto płacenie za czas jest mniej podatne na nadużycia. Jeśli ktoś inny wyrzuci odpady do pojemnika na odpady resztkowe w czasie, gdy znajduje się on na ulicy, nie ma to wpływu na kwotę, którą należy zapłacić. Dzieje się tak, ponieważ odpady nie są ważone.

Na przykład, dopóki pieluchy nadal będą musiały trafiać do odpadów resztkowych, wskaźnik recyklingu będzie prowadził do dodatkowych kosztów. Pytanie brzmi, czy jest to uzasadnione. Gospodarstwa domowe z dziećmi mają dodatkowe odpady pieluszkowe przez pewien czas i jest to świadomy wybór. Nie dotyczy to osób z odpadami medycznymi.

Dla tych mieszkańców dodatkowe odpady resztkowe są nieokreślone. I nie jest to świadomy wybór. Wiele gmin, które wprowadziły taryfę recyklingową, rekompensuje zatem tę grupę docelową, na przykład nie pobierając opłat za niektóre oferty odpadów resztkowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programów w ramach polityki dotyczącej grup docelowych, należy skontaktować się z gminą.