CZĘŚCI

Wielu mieszkańców ma pytania dotyczące polityki w zakresie odpadów i zasobów, segregacji odpadów i opłat za odpady. Jest to zrozumiałe. Dlatego tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące pojemników.

Masz jeszcze jakieś pytanie? Zadaj nam pytanie. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie najlepiej jak potrafimy. A Ty pomóż nam od razu uzupełnić listę najczęściej zadawanych pytań.

W czerwcu 2021 r. rady gmin Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden i Vijfheerenlanden przyjęły nową politykę dotyczącą odpadów i surowców. Stanowi ona między innymi, że mieszkańcy wieżowców i mieszkańcy niskich budynków, którzy nie mają miejsca na pojemnik na pmd w domu, będą umieszczać pmd i odpady resztkowe razem w pojemniku na odpady resztkowe. W związku z tym zniknęły wszystkie pojemniki do zbiórki pmd.

Przez wieżowce rozumiemy mieszkania, apartamenty i domy na piętrze. Niskie domy bez kontenerów omd znajdują się na przykład w centrum miasta Gorinchem i w twierdzy Nieuwpoort.

Decyzja ta została podjęta po analizie odpadów z pojemników zbiorczych w 2021 roku. Analiza ta wykazała, że w odpadach resztkowych z wysokich i niskich budynków, w których nie ma miejsca na pojemniki, nadal znajduje się (znacznie) zbyt wiele surowców, takich jak opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania metalowe i kartony po napojach (pmd). Analiza odpadów wykazała również, że pojemniki do zbiórki pmd nadal zawierają wiele niewłaściwych odpadów. W obu przypadkach oznacza to konieczność spalania niepotrzebnych ilości surowców. Chcemy temu zapobiec.

Dlatego teraz zbieramy razem PMD i odpady resztkowe z wysokich i niskich domów bez pojemnika na PMD w domu. Zbieramy te odpady oddzielnie i poddajemy je segregacji za pomocą maszyny w zakładzie przetwarzania odpadów. Pozwala to na oddzielenie PMD od odpadów resztkowych. W ten sposób PMD można nadal poddać recyklingowi. Tylko pozostałe odpady resztkowe są spalane.

Wszystkie pojemniki na odpady z gospodarstw domowych w gminach Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden i Vijfheerenlanden są wyposażone w chip.

Chip posiada unikalny numer powiązany z adresem użytkownika. Specjalny sprzęt w naszych ciężarówkach odczytuje chip przy każdym opróżnianiu. Bez chipa nie możemy opróżnić kontenera. W ten sposób zwalczamy nielegalne pojemniki, możemy lepiej zarządzać zapasami i zapewniać jeszcze lepszą obsługę. Ponadto dzięki tej rejestracji możemy ulepszyć trasy i pomóc mieszkańcom w jeszcze lepszej segregacji odpadów.

Rejestracja ta jest również konieczna, ponieważ od 1 stycznia 2024 r. gminy Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam i Molenlanden obliczają opłaty za wywóz odpadów w nowy sposób. Dzięki temu nowemu sposobowi można wpływać na wysokość części opłat za wywóz odpadów. Część jest stała, a część zmienna. Ta zmienna część nazywana jest stawką recyklingu. Płacisz stawkę recyklingu za każdym razem, gdy opróżniasz pojemnik na odpady resztkowe. Czy dobrze segregujesz surowce i masz mało odpadów resztkowych? Wtedy koszty są niższe niż w przypadku dużej ilości odpadów resztkowych. Gmina bierze pod uwagę osoby z dużą ilością odpadów medycznych, osoby zbierające śmieci i osoby o niewystarczających dochodach.

Mieszkańcy gminy Vijfheerenlanden nie zostaną jeszcze dotknięci częścią opłaty za wywóz śmieci. Gmina ta zdecyduje później o wprowadzeniu taryfy recyklingowej.

> Dowiedz się więcej o opłatach za odpady i wskaźniku recyklingu

Tak, od 1 stycznia 2024 r. gminy Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam i Molenlanden obliczają opłaty za wywóz odpadów w nowy sposób. Masz wpływ na wysokość części opłaty za wywóz śmieci. Ta część jest zmienna i nazywana jest opłatą recyklingową. Opłatę recyklingową uiszcza się za każdym razem, gdy opróżniany jest pojemnik na odpady resztkowe. Czy dobrze segregujesz surowce i masz mało odpadów resztkowych? Wtedy koszty są niższe niż w przypadku dużej ilości odpadów resztkowych. W ten sposób gminy chcą zachęcić mieszkańców do jeszcze lepszej redukcji i segregacji odpadów resztkowych. Ponieważ segregowanie mniejszej ilości odpadów resztkowych i surowców jest lepsze dla środowiska i portfela.

Mieszkańcy gminy Vijfheerenlanden nie odczują wysokości części opłaty za wywóz śmieci. Gmina ta zdecyduje później o wprowadzeniu taryfy recyklingowej.

> Dowiedz się więcej o opłatach za odpady i wskaźniku recyklingu

Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam lub Molenlanden, od 1 stycznia 2024 r. będziesz płacić opłatę recyklingową za każde opróżnienie pojemnika na odpady resztkowe. Nie płaci się więc za wagę odpadów resztkowych.
Najlepiej nie stawiać pojemnika przy drodze, dopóki nie będzie całkowicie zapełniony. Uniemożliwi to również innym dodawanie kolejnych odpadów.
Jeśli mimo to ktoś wrzuci śmieci do Twojego pojemnika, porozmawiaj z tą osobą osobiście. Wyrzucanie niechcianych śmieci do czyjegoś kontenera jest niedozwolone. Chyba że wspólnie to uzgodniliście.

Gmina Vijfheerenlanden podejmie decyzję o wprowadzeniu taryfy recyklingowej w późniejszym terminie.

Nie, jeśli mieszkasz na obszarze peryferyjnym, będziesz mieć pojemnik z chipem na odpady resztkowe.
Ponieważ mieszkasz na obszarze peryferyjnym, Twoja karta środowiskowa nie jest aktywowana w celu uzyskania dostępu do pojemników na odpady resztkowe w centrach. Karta środowiskowa umożliwia jednak dostęp do wszystkich naszych punktów zbiórki odpadów.

Czy przypadkowo wyrzuciłeś cenne przedmioty osobiste do pojemnika na odpady? Zadzwoń jak najszybciej do naszego centrum obsługi klienta: 0183 68 11 11. W zgłoszeniu należy podać numer i lokalizację pojemnika na odpady.

Jeśli kontener nie został jeszcze opróżniony, możemy umówić się na opróżnienie go przed Tobą. W ten sposób możesz samodzielnie szukać swoich rzeczy. Możemy umówić się z Tobą w dni robocze w godzinach od 8:30 do 17:00 . Poza tymi dniami i godzinami nie jest to możliwe. Koszt opróżnienia awaryjnego wynosi 150,00 €. Opłatę za awaryjne opróżnianie należy uiścić z góry za pomocą pinu.

Nie możemy zagwarantować, że odzyskasz swoje rzeczy. Koszt awaryjnego opróżnienia nie zostanie wówczas zwrócony.

Tak, można. W centrach ochrony środowiska znajduje się również pojemnik na odpady resztkowe z czytnikiem kart. Wszyscy mieszkańcy Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden i Vijfheerenlanden mogą korzystać z karty środowiskowej, aby wyrzucić worek odpadów resztkowych we wszystkich naszych punktach zbiórki odpadów. Płacisz za to taką samą stawkę recyklingu, jak za wyrzucenie worka z odpadami resztkowymi do pojemnika na odpady w Twojej okolicy. Mieszkasz na obszarze peryferyjnym? W takim przypadku płacisz stawkę recyklingu dla niskich budynków obowiązującą w Twojej gminie. Ta stawka recyklingu jest naliczana na koniec roku wraz ze stałą częścią opłat za odpady za rok 2025.

Mieszkańcy gminy Vijfheerenlanden nie zostaną jeszcze dotknięci częścią opłaty za wywóz śmieci. Gmina ta podejmie decyzję o wprowadzeniu taryf w późniejszym terminie.

Mieszkańcy byłej gminy Lingewaal nie mogą pozbywać się odpadów resztkowych w centrach środowiskowych z przepustką AVRI.

Tak, nawet jako mieszkaniec mieszkania, mieszkania lub budynku na piętrze możesz segregować odpady warzywne, owocowe i ogrodowe oraz odpady żywnościowe (VGF). Jest to wyraźne życzenie wielu mieszkańców wieżowców, zgodnie z obszerną ankietą przeprowadzoną wśród mieszkańców w 2020 roku. Dlatego w pobliżu mieszkań i apartamentów znajdują się pojemniki do zbiórki GFT. Karta środowiskowa umożliwia otwieranie tych pojemników VGF. Nie trzeba więc płacić osobno za utylizację odpadów VGF.

Wskazówka: w kuchni używaj pojemnika na odpady kuchenne. Można w nim łatwo zbierać odpady owocowe i warzywne oraz resztki jedzenia. Supermarkety sprzedają specjalne kompostowalne worki na odpady VGF z logo Kiemplant lub OK compost, które można wrzucać do kubła. Pełne worki można bezpłatnie wyrzucić do pojemnika na odpady VGF za pomocą karty środowiskowej.

Rolstoelgebruiker en verzamelcontainer gftTak, osoby na wózkach inwalidzkich również mogą korzystać z pojemników GFT. Dostawca zaprojektował pojemnik tak, aby klapa otwierała się w kierunku użytkownika. Nie trzeba więc sięgać do przodu. Po otwarciu klapa pozostaje otwarta. Szeroki otwór z nisko uniesioną krawędzią pozwala osobie na wózku inwalidzkim z dwiema wolnymi rękami wrzucić GFT do klapy.
Zaleca się jazdę tak, aby ramiona znajdowały się bliżej zaworu. Nie należy więc kierować stóp w stronę zaworu. Patrz ilustracja. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim musi sięgać mniej więcej do wysokości głowy, aby umieścić GFT w klapie. Zdjęcie ma charakter poglądowy. Nie każdy ma taki sam rozmiar, a każdy wózek inwalidzki może być inny.