Atık malzemelerin geri dönüşüm meydanında sunulmasına yalnızca atık malzemelerin Çevre Yönetimi Yasası kapsamında geçerli izin kapsamına girmesi halinde izin verilir. Ayrıca, bu yönetmelikte belirtilen gereklilikler de yerine getirilmelidir. Madde 2.1.2 Atık tedarikçisi, atıkları sunarken her zaman kimlik belgesi ve çevre kartı gösterebilmelidir. Madde 2.1.3 Devre meydanına varıldığında, sağlayıcı bu düzenlemelere ve yönetici tarafından sağlanan veya işaretlerle belirtilen talimatlara uymakla yükümlüdür. Talimatlara kesinlikle ve derhal uyulmalıdır. Karayolu Trafiği ve Trafik İşaretleri Yönetmeliği de tesislerde geçerlidir. Madde 2.1.4 Bu düzenlemelere veya direktör, icra departmanı yöneticisi, ekip yöneticisi veya müdür tarafından ya da bunlar adına verilen talimatlara uyulmaması halinde, sağlayıcının geri dönüşüm meydanına erişimini yasaklama yetkisine sahiptirler. Madde 2.1.5 Kurul, müdür, uygulama departmanı yöneticisi, ekip yöneticisi veya yönetici, geri dönüşüm merkezindeki ve çevresindeki koşulların bunu gerektirmesi halinde, belirli atık maddelerin geçici olarak kabul edilmemesine karar verebilir. Bu konuda bir ret formu düzenlenir. Sağlayıcı reddi not eder ve yönetici bir hafta içinde bulguları içeren bir rapor hazırlar. Belirli atık maddelerin geçici olarak kabul edilmemesi veya kabul edilememesi durumunda, bu durum www.waardlanden.nl web sitesinde yayınlanır. Madde 2.1.6 Atık malzemeler, geri dönüşüm meydanının girişindeki panoda belirtildiği gibi, kurul tarafından belirlenen açılış saatlerinde sunulmalıdır. Yukarıdaki açılış saatlerinden sapmalar, yerel gazetelerde ve www.waardlanden.nl web sitesinde yayınlanarak zamanında duyurulacaktır. Madde 2.1.7 Atıkların geri dönüşüm meydanına veya çevresine bu yönetmelikte veya bu yönetmelik uyarınca öngörülenler dışında herhangi bir yere veya şekilde yerleştirilmesi veya depolanması yasaktır. Madde 2.1.8 Atıkların taşınması ve boşaltılması, erişim yollarının, geri dönüşüm meydanının veya çevresinin kirlenmesine neden olmayacak şekilde gerçekleştirilecektir. Madde 2.1.9 Tedarikçi tarafından teslimat yöntemi: Tedarikçi, geri dönüşüm merkezinin müdürüne/çalışanına rapor vermelidir. Tedarikçi, çevre kartını göstermek ve geri dönüşüm merkezinin müdürüne/çalışanına teslim edilen atık hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. Geri dönüşüm merkezinin müdürü/çalışanı, ilgili herhangi bir maliyeti belirtecektir. Tedarikçi, varsa finansal işlemi gerçekleştirecektir. Geri dönüşüm merkezinin müdürü/çalışanı, tedarikçiye talimatlar verecektir. Tedarikçi bu talimatlara uymakla yükümlüdür. Geri dönüşüm merkezi müdürünün/çalışanının izni olmadan atık getirilmesi/ayrıştırılması yasaktır. Dökülen atıklar tedarikçinin kendisi tarafından temizlenmelidir. Atıklar bırakıldıktan sonra, tedarikçi aracıyla geri dönüşüm meydanını derhal terk etmelidir. Geri dönüşüm meydanında bulunan herhangi bir ürünü yanına alması yasaktır. Bölge dışından gelen ve sadece yeniden kullanılabilir ürünler getiren tedarikçiler için bir istisna yapılır. Madde 2.1.10 Geri dönüşüm meydanına giriş: Yönetim kurulu tarafından belirlenen saatler dışında geri dönüşüm meydanında bulunmak yasaktır. 12 yaşından küçükler geri dönüşüm meydanına sadece bir araçla kabul edilir. Atık tedarikçileri dışındaki kişiler, yöneticinin izni olmadan geri dönüşüm meydanında bulunamazlar. 7,5 metreden uzun ve/veya 3.500 kg'dan ağır bir traktör ve/veya kombinasyon ile atık ve/veya kullanılabilir mal getirmek yasaktır. Atık malzemelerin römork ile getirilmesi de yasaktır Madde 2.1.11 Aşağıdaki maddelerin geri dönüşüm meydanına getirilmesi yasaktır: Kendiliğinden tutuşma, patlama, kirlenme ve/veya radyasyon yoluyla tehlikeye neden olan maddeler; Aşırı koku yayan veya haşarat içeren maddeler; Sıcak küller; C-odun Çatı atığı KCA ve gaz şişeleri (bkz. madde 2.1.15) Ömrünü tamamlamış araçlar, scooterlar ve bunların parçaları gibi tescile tabi araçlar; Araba lastikleri; Toprak; Karkaslar; Ticari beyaz ve kahverengi eşyalar dahil olmak üzere ticari atıklar. Enkaz; Asbest; Hacimli yeşillik; Artık atık; Madde 2.1.12 Şirketlerin ve Temizlik Hizmeti havza alanında ikamet etmeyenlerin atık sunması yasaktır. Ertelenmiş evsel atık getiren ve bu amaçla bir erişim kartı almış olan döngüsel ağ ortakları için bir istisna yapılır. Madde 2.1.13 Kadavralar kabul edilmeyecektir ve Gorinchem'deki Haarweg 1 adresinde bulunan Gorinchem Hayvan Barınağı'nda, diğer yerlerin yanı sıra, ilgili ücretin ödenmesi halinde sunulabilir. Madde 2.1.14 Küçük tehlikeli atıklar her 2 haftada bir geri dönüşüm meydanında bulunan kimyasal madde arabasına teslim edilmelidir. Sağlayıcı atıkları yöneticiye teslim etmelidir. Ayrıca hangi maddelerin teklif edildiğini de belirtmelidir. Bileşimi bilinmeyen maddeler kabul edilmeyecektir. Madde 2.1.15 Beyaz ve kahverengi ürünler, makul bir şekilde eksiksiz olarak adlandırılabilecek bir durumda sunulmalıdır. Beyaz ve kahverengi eşyaların çalışır durumda olması gerekmez. Perakendeciler, Madde 2.1.11 ve 2.1.12 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, müşterilerinin beyaz ve kahverengi eşyalarını geri dönüşüm merkezine ücretsiz olarak teslim etmek için müdürden izin talep edebilirler. Madde 2.1.16 Yönetici, yasaklı maddeler ve/veya meşru olmayan bir sağlayıcı olup olmadığını değerlendirir. Reddetme durumunda, Ek 1'deki reddetme formu yönetici tarafından hazırlanır ve teklif sahibine verilir. Sağlayıcı reddi not eder ve yönetici bir hafta içinde bir bulgu raporu hazırlar. Bölüm 2.2 - Taşıyıcı için hükümler Madde 2.2.1 Çalışma saatleri dışında, taşıyıcılar yalnızca ekip liderinin açık izni ve yöneticinin bilgisi dahilinde tesiste bulunabilirler. Çalışma saatleri dışında tesise girerken ve tesisten çıkarken giriş kapıları daima kapalı olmalıdır. Madde 2.2.2 Taşıyıcıların atık ayrıştırması yasaktır Madde 2.2.3 Atıkların taşınması için yetkili makamlar tarafından öngörülen gerekli belgelerin tamamlanmamış veya eksik olması durumunda hiçbir atık konteyneri geri dönüşüm merkezinin sahasını terk edemez. Madde 2.2.4 Dairesel meydana varışta, taşıyıcı bu düzenlemelere ve yönetici tarafından sağlanan veya işaretlerle belirtilen talimatlara uymakla yükümlüdür. Madde 2.2.5 Bu düzenlemelere veya müdür, icra dairesi müdürü, ekip müdürü, yönetici tarafından veya bunlar adına verilen talimatlara uyulmaması halinde, müdür, ekip müdürü, yönetici taşıyıcının devre mahkemesine erişimini reddetme yetkisine sahiptir. Madde 2.2.6 Atıkların taşınması, erişim yollarının, geri dönüşüm meydanının veya çevresinin kirlenmesine neden olmayacak şekilde gerçekleştirilmelidir. Bölüm 3 - Sorumluluk Bölüm 2.3 Madde 2.3.1 Reinigingsdienst Waardlanden, geri dönüşüm merkezinin Çevre Yönetim Yasası izni ve bu yönetmelikler kapsamında izin verilenler dışında atık sunulmasının sonuçları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Madde 2.3.2 Reinigingsdienst Waardlanden, geri dönüşüm meydanına girmenin ve bu meydanda araç kullanmanın sonuçları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Madde 2.3.3 Sağlayıcı ve taşıyıcı, kendilerinin, personellerinin, görevlendirdikleri kişilerin veya kullandıkları ekipmanın veya getirdikleri atık veya diğer maddelerin geri dönüşüm merkezi personeline veya kullanımdaki üçüncü şahıslara ait nesnelere verdiği zararlardan müştereken ve müteselsilen sorumludur. Madde 2.3.4 Teklif sahibi ve taşıyıcı, Madde 2.3.5'e göre teklif ettikleri maddelerin kaldırılması ve/veya imha edilmesi masraflarından müştereken ve müteselsilen sorumludur Tedarikçi ve taşıyıcı, müdürün, uygulama departmanı müdürünün, ekip müdürünün, yöneticinin, yerel veya il ve/veya ulusal hükümetin görüşüne göre, kaldırılmadığı ve/veya etkisiz hale getirilmediği takdirde çevreye zarar verebilecek olan ve kendileri tarafından sunulan maddelerin kaldırılması ve/veya etkisiz hale getirilmesi maliyetlerinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Madde 2.3.6 Sağlayıcı ve taşıyıcı, Reinigingsdienst Waardlanden'i, zararın nedenine bakılmaksızın, kendileri veya üçüncü şahıslar tarafından yapılan tüm tazminat taleplerine karşı tazmin eder. Bölüm 4 - Erişim reddi Bölüm 2.4 Madde 2.4.1 Müdür, uygulama departmanı müdürü, ekip müdürü veya yönetici, bu yönetmelikte belirtilen kuralları ihlal eden sağlayıcı veya taşıyıcının geri dönüşüm merkezine erişimini süresiz olarak reddetme yetkisine sahiptir. Sağlayıcı veya taşıyıcı reddi not edecek ve yönetici bir hafta içinde bir bulgu raporu hazırlayacaktır. Sağlayıcı, Reinigingsdienst Waardlanden tarafından bir hafta içinde ret konusunda bilgilendirilecektir. Bölüm 5 - Yürürlüğe girme ve geri çekme Bölüm 2.5 Madde 2.5.1 Bu yönetmelik, 10 Şubat 2022 tarihinde kabul edilen Waardlanden geri dönüşüm merkezi yönetmeliğinin eş zamanlı olarak yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte 1 Mart 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bölüm 6 - Son hükümler Kısım 2.6 Madde 2.6.1 Bu yönetmelik "Waardlanden geri dönüşüm merkezi yönetmeliği" olarak anılabilir. 26 Şubat 2024 tarihli kurul toplantısında kabul edilmiştir. sekreterJ.A.P. Rau başkanA.C. Bikker"/>

PARTİKÜLLER

Ortak Yönetim Kuruluşu Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden;

KARAR:

aşağıdakileri kabul edin:
KURALLARgeri dönüşüm meydanında atıkların sunumunu düzenlemek:

Ambachtsweg 2, Nieuw-Lekkerland'da.

Bölüm 1 - Genel

Tanımlar

Bu yönetmeliğin amaçları doğrultusunda, aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

"devre meydanı"

Yeniden kullanılabilir mal ve malzemeler ile atıkların çalışanlara teslim edildiği alan.

"yönetişim"

Reinigingsdienst Waardlanden için Ortak Yönetim Organizasyonu yönetim kurulu.

"yönetmen"

Reinigingsdienst Waardlanden müdürü veya onun yardımcısı.

"departman uygulama müdürü"

Direktörün sorumluluğu altında ekip yöneticisini yönlendirmekten sorumlu kişi.

"ekip yöneticisi"

İcra departmanı yöneticisinin sorumluluğu altında, yöneticiden sorumlu olan kişi.

"yönetici"

Ekip yöneticisinin sorumluluğu altında Kringloop meydanında denetimden sorumlu olan kişi.

"çalışan geri dönüşüm meydanı"

müdürün sorumluluğu altında, diğer şeylerin yanı sıra, kapıda hizmet sağlamaktan sorumlu olan kişi.

"sağlayıcı"

Geri dönüşüm meydanında atık sunan kişi.

"taşıyıcı"

Reinigingsdienst Waardlanden tarafından istihdam edilmeyen, atık madde konteynerlerini bu atık maddelerin işlendiği veya aktarıldığı yerlere taşıyan kişi.

"atık malzemeler"

sahibinin bertaraf etmek amacıyla attığı, atma niyetinde olduğu veya atması gereken herhangi bir atık, müstahzar veya diğer ürün.

"Hizmet alanı sakini Temizlik Hizmeti"

Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden ve Vijfheerenlanden belediyeleri ile eski Lingewaal belediyesinin nüfus kütüğüne kayıtlı olan ve atık bertaraf ücretlerini ödeyen kişi.

"şirketler"

"Hizmet alanı Temizlik Hizmeti sakinleri" olmayan tüm tüzel kişiler ve personeli olmayan serbest meslek sahipleri.

"endüstriyel atık"

Uygulama yönetmelikleri ile Çevre Yönetimi Yasası'nda tanımlanan tanımlara göre ofis, mağaza ve hizmet atıkları.

"çevre geçi̇şi̇"

Waardlanden tarafından atık toplama ücreti ödeyen sakinlere verilen ve bu sakinlerin geri dönüşüm noktalarına erişimini sağlayan geçiş kartı.

ret formu

bulgu raporu

Bölüm 2 - Dairesel meydan için geçerli hükümler

Bölüm 2.1 - Sağlayıcı için hükümler

Madde 2.1.1 Atık malzemelerin geri dönüşüm meydanında sunulmasına yalnızca atık malzemelerin Çevre Yönetimi Yasası kapsamında geçerli izin kapsamına girmesi halinde izin verilir. Ayrıca, bu yönetmelikte belirtilen gereklilikler de yerine getirilmelidir.

Madde 2.1.2 Atık tedarikçisi, atık sunarken her zaman kimlik belgesi ve çevre kartı gösterebilmelidir.

Madde 2.1.3 Devre meydanına varıldığında, sağlayıcı bu düzenlemelere ve yönetici tarafından sağlanan veya işaretlerle belirtilen talimatlara uymakla yükümlüdür. Talimatlara kesinlikle ve derhal uyulmalıdır. Karayolu Trafiği ve Trafik İşaretleri Yönetmeliği de tesislerde geçerlidir.

Madde 2.1.4 Bu düzenlemelere veya direktör, icra departmanı yöneticisi, ekip yöneticisi veya müdür tarafından ya da onlar adına verilen talimatlara uyulmaması halinde, sağlayıcının geri dönüşüm meydanına erişimini yasaklama yetkisine sahiptirler.

Madde 2.1.5 Kurul, müdür, uygulama departmanı yöneticisi, ekip yöneticisi veya yönetici, geri dönüşüm merkezindeki ve çevresindeki koşulların bunu gerektirmesi halinde, belirli atık maddelerin geçici olarak kabul edilmemesine karar verebilir. Bu konuda bir ret formu düzenlenir. Sağlayıcı reddi not eder ve yönetici bir hafta içinde bulguları içeren bir rapor hazırlar. Belirli atık maddelerin geçici olarak kabul edilmeyeceği veya kabul edilemeyeceği durumlar web sitesinde duyurulacaktır. www.waardlanden.nl yayınlanacak.

Madde 2.1.6 Atık malzemeler, geri dönüşüm meydanının girişindeki panoda belirtildiği gibi, Kurul tarafından belirlenen açılış saatlerinde sunulmalıdır. Yukarıdaki çalışma saatlerinden sapmalar, yerel gazetelerde ve www.waardlanden.nl web sitesinde yayınlanarak zamanında duyurulacaktır.

Madde 2.1.7 Geri dönüşüm meydanına veya çevresine, bu yönetmelikte veya bu yönetmelik kapsamında öngörülenler dışında herhangi bir şekilde atık yerleştirilmesi veya depolanması yasaktır.

Madde 2.1.8 Atıkların taşınması ve boşaltılması, erişim yollarının, geri dönüşüm meydanının veya çevresinin kirlenmesine neden olmayacak şekilde yapılmalıdır.

Madde 2.1.9 Sağlayıcı tarafından sunulma şekli:

Sağlayıcı, müdür/çalışan daire karesine rapor verir.

 • Tedarikçi, çevre kartını göstermek ve geri dönüşüm merkezinin yöneticisine/çalışanına teslim edilen atık hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.
 • Yönetici/personel üyesi her türlü masraftan bahsedecektir.
 • Uygulanabilirse, sağlayıcı finansal işlemi gerçekleştirir.
 • Bakıcı/personel üyesi sağlayıcıya talimatlar verecektir. Sağlayıcı bu talimatlara uymakla yükümlüdür.
 • Geri dönüşüm merkezi yöneticisinin/çalışanının izni olmadan atık malzemelerin getirilmesi/ayrıştırılması yasaktır. Dökülen atıklar sağlayıcının kendisi tarafından temizlenmelidir.
 • Atıklar bırakıldıktan sonra, sağlayıcı aracıyla geri dönüşüm meydanını derhal terk etmelidir.
 • Daire meydanında bulunan herhangi bir malın alınması yasaktır.

Bölge dışından sadece yeniden kullanılabilir ürünler getiren tedarikçiler için bir istisna yapılmaktadır. Bu tedarikçiler çevre kartı olmadan geri dönüşüm meydanına erişebileceklerdir.

Madde 2.1.10 Dairesel meydana erişim:

 • Kurul tarafından belirlenen saatler dışında devre mahkemesinde bulunmak yasaktır.
 • 12 yaşından küçük kişiler geri dönüşüm meydanına sadece bir araç içinde kabul edilir. Atık sunarken bu araçtan ayrılmalarına izin verilmez.
 • Atık tedarikçileri dışındaki kişilerin yöneticinin izni olmadan geri dönüşüm meydanında bulunmasına izin verilmez.
 • Bir traktörle ve/veya 7,5 metreden uzun ve/veya 3.500 kg'dan ağır bir kombinasyonla atık ve/veya kullanılabilir mal getirmek yasaktır. Atık malzemelerin römork ile getirilmesi de yasaktır.

Madde 2.1.11 Aşağıdaki maddelerin geri dönüşüm meydanında sunulması yasaktır:

 • Kendiliğinden tutuşma, patlama, kirlenme ve/veya radyasyon yoluyla tehlike arz eden maddeler;
 • Aşırı koku yayan veya haşarat içeren maddeler;
 • Sıcak kül;
 • C-wood
 • Çatı atıkları
 • KCA ve gaz tüpleri (bkz. Madde 2.1.15)
 • Ömrünü tamamlamış araçlar, scooterlar ve bunların parçaları gibi tescile tabi araçlar;
 • Araba lastikleri;
 • Zemin;
 • Kadavralar;
 • Ticari beyaz ve kahverengi eşyalar da dahil olmak üzere ticari atıklar.
 • Enkaz;
 • Asbest;
 • Kaba yeşil;
 • Artık atık;

Madde 2.1.12 Şirketlerin ve Temizlik Hizmeti hizmet havzasında ikamet etmeyenlerin atık sunması yasaktır. Ertelenmiş evsel atık getiren ve bu amaçla erişim kartı verilen dairesel ağ ortakları için bir istisna yapılmaktadır.

Madde 2.1.13 Kadavralar kabul edilmeyecektir ve Gorinchem'deki Haarweg 1 adresinde bulunan Gorinchem Hayvan Barınağı'nda, diğer yerlerin yanı sıra, geçerli ücretin ödenmesi halinde sunulabilir.

Madde 2.1.14 Küçük tehlikeli atıklar her 2 haftada bir geri dönüşüm meydanında bulunan kimyasal madde arabasına teslim edilmelidir. Sağlayıcı atıkları yöneticiye teslim etmelidir. Ayrıca hangi maddelerin teklif edildiğini de belirtmelidir. Bileşimi bilinmeyen maddeler kabul edilmeyecektir.

Madde 2.1.15 Beyaz ve kahverengi ürünler, makul bir şekilde eksiksiz olarak adlandırılabilecek bir durumda sunulmalıdır. Beyaz ve kahverengi eşyaların çalışır durumda olması gerekmez. Perakendeciler, Madde 2.1.11 ve 2.1.12'de belirtilenler saklı kalmak kaydıyla, müşterilerinin beyaz ve kahverengi eşyalarını geri dönüşüm merkezine ücretsiz olarak teslim etmek için müdürden izin talep edebilirler.

Madde 2.1.16 Yönetici, yasaklı maddeler ve/veya meşru olmayan bir sağlayıcı olup olmadığını değerlendirir. Reddetme durumunda, Ek 1'deki reddetme formu yönetici tarafından hazırlanır ve sağlayıcıya verilir. Sağlayıcı reddi not eder ve yönetici bir hafta içinde bir bulgu raporu hazırlar.

Bölüm 2.2 - Taşıyıcı için hükümler

Madde 2.2.1 Çalışma saatleri dışında, nakliyeciler yalnızca ekip liderinin açık izni ve yöneticinin bilgisi dahilinde tesiste bulunabilirler. Çalışma saatleri dışında tesise girerken ve tesisten çıkarken, giriş kapıları her zaman kapalı olmalıdır.

Madde 2.2.2 Taşıyıcıların atıkları ayrıştırması yasaktır.

Madde 2.2.3 Atık maddelerin taşınması için hükümet tarafından öngörülen gerekli belgelerin tamamlanmaması veya eksik olması halinde, hiçbir atık madde konteyneri geri dönüşüm merkezinin tesislerinden ayrılamaz.

Madde 2.2.4 Devre meydanına vardığında, taşıyıcı bu düzenlemelere ve yönetici tarafından sağlanan veya işaretlerle belirtilen talimatlara uymakla yükümlüdür.

Madde 2.2.5 Bu yönetmeliklere veya müdür, icra dairesi müdürü, ekip müdürü, yönetici tarafından ya da onlar adına verilen talimatlara uyulmaması halinde, müdür, ekip müdürü, yönetici taşıyıcının devre mahkemesine erişimini reddetme yetkisine sahiptir.

Madde 2.2.6 Atıkların taşınması, erişim yollarının, geri dönüşüm meydanının veya çevresinin kirlenmesine neden olmayacak şekilde gerçekleştirilecektir.

Bölüm 3 - Sorumluluk

Paragraf 2.3

Madde 2.3.1 Reinigingsdienst Waardlanden, geri dönüşüm merkezinin Çevre Yönetimi Yasası ve bu yönetmelikler kapsamında izin verilenler dışındaki atık malzemelerin sunulmasının sonuçları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Madde 2.3.2 Reinigingsdienst Waardlanden, geri dönüşüm meydanının arazisine girmenin ve araç kullanmanın sonuçları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Madde 2.3.3 Sağlayıcı ve nakliyeci, kendilerinin, personellerinin, görevlendirdikleri kişilerin veya kullandıkları ekipmanların veya geri dönüşüm merkezi personeline getirdikleri atıkların veya diğer maddelerin veya kullanımdaki üçüncü şahıslara ait nesnelerin neden olduğu zararlardan müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Madde 2.3.4 Teklif sahibi ve taşıyıcı, teklif ettikleri maddelerin kaldırılması ve/veya imha edilmesi masraflarından müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Madde 2.3.5 Sağlayıcı ve taşıyıcı, müdürün, uygulama departmanı yöneticisinin, ekip yöneticisinin, yöneticinin, yerel veya il ve/veya ulusal hükümetin görüşüne göre, kaldırılmadığı ve/veya etkisiz hale getirilmediği takdirde çevresel bozulmaya neden olabilecek, kendileri tarafından sunulan maddelerin kaldırılması ve/veya etkisiz hale getirilmesinin maliyetinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

Madde 2.3.6 Sağlayıcı ve taşıyıcı, Reinigingsdienst Waardlanden'i, hasarın nedenine bakılmaksızın, kendileri veya üçüncü şahıslar tarafından yapılan tüm tazminat taleplerine karşı tazmin edecektir.

Bölüm 4 - Erişimin engellenmesi

Paragraf 2.4

Madde 2.4.1 Müdür, uygulama departmanı müdürü, ekip müdürü veya yönetici, bu yönetmelikte belirtilen kuralları ihlal eden sağlayıcı veya taşıyıcının geri dönüşüm merkezine erişimini süresiz olarak reddetme yetkisine sahiptir. Sağlayıcı veya taşıyıcı reddi not edecek ve yönetici bir hafta içinde bir bulgu raporu hazırlayacaktır. Sağlayıcı, Waardlanden Temizlik Hizmeti tarafından bir hafta içinde ret konusunda bilgilendirilecektir.

Bölüm 5 - Yürürlüğe girme ve yürürlükten kalkma

Paragraf 2.5

Madde 2.5.1 Bu yönetmelik, 10 Şubat 2022 tarihinde kabul edilen Kringloopplein Waardlanden yönetmeliğinin eş zamanlı olarak yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte 1 Mart 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bölüm 6 - Nihai hüküm

Paragraf 2.6

Madde 2.6.1 Bu yönetmelik "Reglement kringloopplein Waardlanden" olarak anılabilir.

Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2024 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.

sekreter
J.A.P. Rau

BAŞKAN
A.C. Bikker