Bedrijven in Gorinchem en omgeving kunnen hun afval/grondstoffen laten verwijderen door Waardlanden Reinigingsbedrijf. Wij denken graag met u mee over het milieuverantwoord afvoeren en laten verwerken van afval en herbruikbare materialen. 

Goede service en maatwerk

Waardlanden Reinigingsbedrijf is gespecialiseerd in het ophalen van afval en grondstoffen. Wij doen dit met gespecialiseerde voertuigen en hebben voor u containers beschikbaar voor restafval, papier en groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft) en verpakkingsglas. Om het milieuverantwoord scheiden van deze stromen te vergemakkelijken en voor de duidelijkheid ook voor ons hebben deze containers elk een eigen kleur: de containers voor restafval zijn grijs, die voor papier zijn blauw, die voor gft zijn groen en die voor glas zijn geel. Wij adviseren u graag over de meest geschikte container(s) voor de hoeveelheid en het soort afval dat uw bedrijf produceert. Als u dat wenst, maken we afspraken over de (vaste) dag waarop en de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Extra afval? Zo geregeld!

Heeft uw bedrijf soms wat meer afval dan gewoonlijk? Bel ons, dan maken we meteen een afspraak om een extra keer bij u langs te komen om dit op te halen. Onze mensen zijn dagelijks met de afvalinzameling aan het werk en wij kennen de regio als geen ander. Daarom kunnen we altijd helpen en aan uw speciale wensen voor inzameling tegemoetkomen. 

Aanbiedvoorwaarden

Individuele inzamelmiddelen

Individuele inzamelmiddelen voor bedrijfsafval, zoals rolcontainers, worden tussen 07.30 en 18.00 uur geleegd.

  • Zet containers op de inzameldag vóór 07.30 uur aan de rand van de openbare weg of op de afgesproken aanbiedplaats.
  • Haal na lediging de containers van de openbare weg.

Collectieve inzamelmiddelen

Collectieve inzamelmiddelen, zoals ondergrondse containers, mogen alleen tussen 08.00 uur en 20.00 uur worden gebruikt. Om de containers schoon te houden verzoeken wij u het afval in gesloten plastic zakken aan te bieden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen. Onze bedrijfsadviseur komt graag bij u langs om mee te denken over de beste oplossingen voor uw bedrijf.

Bekijk en download hier onze brochure