CZĘŚCI

W regularnych odstępach czasu opróżniamy pojemniki na odpady resztkowe, odpady z warzyw, owoców i ogrodów oraz odpady żywnościowe (VGF), opakowania plastikowe, opakowania metalowe, puszki i kartony po napojach (pmd) oraz papier. W kalendarzu odpadów można sprawdzić, kiedy odbieramy odpady i surowce.

Wszystkie pozostałe odpady i surowce można oddać do kontenera zbiórki w sąsiedztwie, w jednym z punktów zbiórki odpadów. centra środowiskowe lub zlecić odbiór.

Zasady oferty

Dowiedz się, gdzie, w jaki sposób i o której godzinie należy przedstawić pojemniki do opróżnienia..