PARTİKÜLLER
Genel bakışa geri dön

Ambalaj straforları (eps) aşağıdaki tesislerimizden birinde ayrı olarak bertaraf edilebilir çevre merkezleri̇. Geri dönüştürüldüğünden emin oluruz. Örneğin, elektrikli aletleri taşıma sırasında darbelere karşı koruyan büyük strafor parçaları.

Et tepsileri gibi kontamine olmuş polistiren ambalajlar artık atık. Ayrıca küçük strafor parçalarını artık atık yap. Strafor hiçbir zaman pmd (plastik ambalajlar, metal, teneke ve içecek kapları).