Terug naar overzicht

Waarom veranderen?

De gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden hebben een nieuw afval- en grondstoffenbeleid opgesteld om afval nog beter te scheiden en de hoeveelheid restafval terug te brengen. Dit geldt zowel voor particulieren als bedrijven. Als we restafval voorkomen en meer hergebruiken, hoeven we minder nieuwe materialen uit de aarde te halen. Want alles wat we verbranden is voorgoed weg en kunnen we niet meer hergebruiken. Minder restafval is dus belangrijk voor het milieu. Op dit moment zijn de voorbereidingen en het werk voor de invoering van dit nieuwe beleid in volle gang.

Wat gaat er veranderen?

Tussen april en juni ontvangt u een milieupas. Wij brengen deze bij u langs. Deze milieupas heeft een chip met een uniek nummer. Dit nummer is gekoppeld aan uw bedrijf. U dient dan ook te tekenen voor ontvangst. De huidige containers voor restafval worden vanaf april gefaseerd afgesloten. Met de milieupas kunt u de verzamelcontainers voor restafval in uw gemeente openen. Vergeet dus niet uw milieupas mee te nemen als u naar de container gaat. Tot 31 december verandert er niets aan uw tarieven. Scheidt u grondstoffen goed en heeft u weinig restafval? Dan zijn uw kosten lager dan wanneer u veel restafval heeft.

Meer informatie en vragen

Heeft u vragen? Neem dan gerust met ons contact op. Dit kan via email: binnendienst@waardlandenbv.nl of via telefoonnummer 0183-732250.