PARTICULIEREN

Disclaimer

Dit is de officiële website van Waardlanden. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Over www.waardlanden.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Waardlanden is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Komt u iets tegen dat niet (meer) correct is? Dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs! U kunt uw opmerkingen sturen naar info@waardlanden.nl.

Informatie van derden

Op de website van Waardlanden staan links naar websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden.

Privacy statement

De Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.waardlanden.nl bezoekt. Waardlanden behoudt zich het recht voor om dit privacystatement aan te passen of te wijzigen.

Persoonsgegevens

Waardlanden respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen van de mensen voor wie ze bestemd zijn. Waardlanden behandelt al uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn conform de Wpb.

Waardlanden zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het behandelen van uw vraag.

Bezoekersgedrag

Waardlanden houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van haar website. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Waardlanden gebruikt deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.