PARTICULIEREN

Door afval te scheiden houden we minder restafval over. Zo maken we de afvalberg kleiner. Dat is beter voor het milieu. Waardevolle grondstoffen winnen we terug voor hergebruik. Ze worden niet met het restafval verbrand. De gescheiden grondstoffen zetten we in om nieuwe producten en materialen te maken.

Afval scheiden bespaart kosten

Afval scheiden levert ook financiële besparing op: materialen zoals gft, glas, papier, textiel en metaal zijn waardevol. Zo maken we van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en etensresten bijvoorbeeld compost en het levert biogas (groengas) en warmte op. Recycling en hergebruik is minder duur dan verbranden. Deze waardevolle grondstoffen samen met restafval verbranden is niet alleen slecht voor het milieu, het kost ook meer geld.

Gescheiden afval blijft gescheiden

Alles wat u gescheiden inlevert in containers en bij de milieustraat, blijft gescheiden. De ingezamelde materialen worden waar mogelijk opnieuw gebruikt. Zo wordt oud glas nieuw glas, oud papier wordt nieuw papier en gft-afval wordt compost. Dit levert veel voordelen op voor het milieu. En recycling houdt de kosten van afvalinzameling en -verwerking beheersbaar.

Je hoort wel eens: ‘Alles gaat toch weer op één hoop’. Dit is onjuist. Onze wagens zamelen per keer dezelfde grondstof in. Alleen als ingezameld materiaal slecht is gescheiden, kan het niet altijd goed gerecycled worden. Zit er bijvoorbeeld teveel restafval bij het gft, papier of pmd, dan moet het helaas alsnog bij het restafval en wordt het verbrand. Dat is erg jammer omdat er grondstoffen verloren gaan. Minder restafval is belangrijk voor het milieu én voor uw portemonnee.

Test uw kennis met de Afval Scheiden Quiz

Piepschuim, een lege pizzadoos of een kapot drinkglas. Weet u wat er in welke bak hoort?
Doe de quiz en ontdek wat u al weet over afval scheiden.
Aan het einde van de quiz krijgt u advies op maat om uw kennis te vergroten.

> Naar de quiz

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Hoe zit het met de afvalstoffenheffing?

De afvalstoffenheffing is een doorberekening van de kosten die Waardlanden en de gemeenten maken om afval in te zamelen en te verwerken. Waardlanden en de gemeenten doen hun uiterste best om de kosten van inzameling en verwerking beheersbaar te houden. Toch stijgen de kosten.
> Ontdek hier waarom

Afval scheiden voor recycling doen we samen

Samen met u en de gemeenten zetten we ons in voor een circulaire samenleving en economie. Waar afgedankte producten en materialen niet verloren gaan door ze weg te gooien en te verbranden. En waar we zo veel mogelijk hergebruiken. Zo behouden we waardevolle grondstoffen. En voorkómen we verspilling. Veel mensen zijn zich hier al van bewust en scheiden hun afval. Dat is een goede zaak!

Wij helpen waar we kunnen door containers waar u uw afval kunt scheiden te plaatsen en te legen. En wij vervoeren ingezameld afval en materialen naar gespecialiseerde verwerkingsbedrijven voor recycling. Natuurlijk kunt u ook met vragen over afval verminderen en nog beter scheiden bij ons terecht.

> Maak kennis met onze milieucoach Nelleke, zij helpt u graag met tips en advies

beeldmerk afval a rgb