Reinigingsdienst Waardlanden verzorgt de afval- en grondstoffeninzameling voor de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Voor ruim 64.000 huishoudens zorgt Waardlanden dat zij afval zo goed en eenvoudig mogelijk kunnen scheiden in recyclebare grondstoffen. Ingezamelde grondstoffen gaan via Waardlanden naar gespecialiseerde bedrijven die deze geschikt maken voor hergebruik in diverse productieprocessen en toepassingen; restafval gaat naar moderne verbrandingsinstallaties die energie opwekken. Waardlanden beschikt over moderne vrachtauto’s, veegwagens en personenauto's voor het inzamelen van particulier afval, het reinigen en strooien van wegen en het verwijderen van graffiti.

Efficiënt

Door de reiniging uit handen van de gemeenten te nemen en gemeentegrensoverschrijdend te werken, zijn inzamelings-, veeg- en strooiroutes geoptimaliseerd. De wagens gaan gericht de regio in en werken daardoor efficiënt en effectief. Veel gemeenschappelijke diensten worden door de gehele regio gebruikt.

Hoge kwaliteit van dienstverlening

Waardlanden heeft als primaire taak de gemeenten te ontzorgen op het gebied van reiniging en afvalverwerking. Daarbij zijn wij gericht op het leveren van goede service aan burgers. Dat kwaliteit voorop staat, is terug te zien in ons brede dienstenpakket. Zo rijden er in het verzorgingsgebied dagelijks extra servicewagens rond om altijd flexibel te kunnen inspringen, zorgen wij voor de reiniging na evenementen, kunt u kosteloos een nieuwe of extra container aanvragen en online pmd-zakken bestellen.

Werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Waardlanden is een maatschappelijk bewust en sociaal betrokken organisatie. Wij bieden werk aan mensen van diverse werk- en denkniveaus, waaronder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij werken we nauw samen met de gemeenten en organisaties in ons verzorgingsgebied.

Uitvoeringstaken

Waardlanden behartigt de uitvoeringstaken van de gemeenten op het gebied van reiniging, inzameling en verwijdering van afval. Tot deze taak behoort het dagelijks onderhoud en beheer van opstallen, milieustraten en inzamelmiddelen en de zorg voor de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Daarnaast verzorgt Waardlanden op verzoek van één of meerdere gemeenten de afvalstoffenverwijdering of reiniging, zoals zwerfafval, gladheidsbestrijding en graffitiverwijdering. Tot slot heeft Waardlanden tot taak het inzamelen en verwijderen van bedrijfsafval.

Bekijk de regelingen en statuten van Waardlanden

Automatisering

Het leveren van goede service en het realiseren van optimale afvalscheiding worden ondersteund door automatisering. Met de Waardlanden app, geïntegreerd in de website, kunnen inwoners veel zaken rond afval/grondstoffen scheiden online regelen en opzoeken. Zo helpt Waardlanden inwoners bij het zo eenvoudig mogelijk scheiden van afval en herbruikbare materialen en producten.

Online diensten

  • Afvalscheidingswijzer: bekijk welk afval/grondstoffen waar hoort.
  • Afvalkalender: bekijk wanneer uw afval/grondstoffen wordt ingezameld.
  • Plattegrond: waar vind ik de dichtstbijzijnde container?
  • Een afspraak maken om grof huishoudelijk afval thuis op te laten halen.
  • Een melding doen over afval/grondstoffen en afvalinzameling: geef aan ons door als bijvoorbeeld een container kapot is, niet werkt of als u ergens gedumpt afval ziet.
  • Containers bestellen (afhankelijk van het beleid op uw adres).
  • Zakken bestellen (afhankelijk van het beleid op uw adres).