PARTICULIEREN

Waardlanden is een samenwerkingsverband (bedrijfsvoeringsorganisatie) tussen de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Bij Waardlanden werken circa 100 mensen. Het bestuur van Waardlanden wordt gevormd door een wethouder uit elk van deze gemeenten.

Bedrijfsvoeringsorganisatie

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is de belangrijkste grondslag voor samenwerking tussen gemeenten, provincies en waterschappen. De bedrijfsvoeringsorganisatie is een lichte samenwerkingsvorm met een enkelvoudig bestuur. Het bestuur neemt daarbij de dagelijkse bedrijfsvoering op zich, onder toezicht van de gemeenten. De bedrijfsvoeringsorganisatie kan uitsluitend worden ingesteld bij zogenoemde collegeregelingen. Daarmee is de samenwerking automatisch beperkt tot uitvoering of bedrijfsvoering, de wettelijke verantwoordelijkheden van dat college.

Bestuur van Waardlanden

Bestuur Waardlanden: Teus Meijdam, Arjan Meerkerk (voorzitter), Mark de Boer en Johan Quik

Regelingen en statuten

Organisatie

Financieel

Klachten en meldingen

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening, heeft u een klacht? Dan kunt u schriftelijk of per e-mail een klacht indienen. U kunt deze sturen naar:

Waardlanden
t.a.v. Klachtencoördinator
Postbus 555
4200 AN Gorinchem
E-mail: info@waardlanden.nl

Let op: telefonische en/of mondelinge klachten en klachten via social media kunnen wij niet in behandeling nemen.

Hieronder kunt u de klachten- en meldingenprocedure lezen en downloaden: