PARTICULIEREN

Veel inwoners hebben vragen over het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid, afval scheiden en de afvalstoffenheffing. Dat is begrijpelijk. Daarom vindt u hier antwoorden op veelgestelde vragen over containers.

Heeft u een andere vraag? Stel ons uw vraag. Wij doen ons best uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. En u helpt gelijk deze lijst met veelgestelde vragen aan te vullen.

In juni 2021 hebben de gemeenteraden van de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid vastgesteld. Hierin staat onder andere dat bewoners van hoogbouw en bewoners van een laagbouwwoning zonder ruimte voor drie containers pmd en restafval samen in de verzamelcontainer voor restafval doen. Alle verzamelcontainers voor pmd verdwijnen.

Onder hoogbouw verstaan we appartementen, flat- en bovenwoningen. Laagbouwwoningen zonder ruimte voor containers zijn bijvoorbeeld in de binnenstad van Gorinchem en in de kern van Nieuwpoort.

Hiertoe is besloten na een afvalanalyse van de verzamelcontainers in 2021. Uit deze analyse kwam naar voren dat er nog (veel) te veel grondstoffen zoals plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (pmd) in het restafval zitten bij hoogbouw en laagbouwwoningen zonder ruimte voor containers. Ook bleek uit deze afvalanalyse dat in de verzamelcontainers voor pmd nog veel verkeerd afval zit. In beide gevallen betekent dit dat onnodig veel grondstoffen verbrand moeten worden. Dat willen we voorkomen.

Daarom zamelen we al het afval bij de hoogbouw en laagbouwwoningen zonder ruimte voor containers nu gezamenlijk in. Dit afval laten we bij de afvalverwerker nascheiden met een machine. Deze scheidt het pmd van het restafval. Zo kan het pmd alsnog gerecycled worden. Alleen het restafval dat overblijft wordt verbrand. Alle verzamelcontainers voor pmd verdwijnen.

Alle containers voor huishoudelijk restafval in de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden krijgen een chip.

De chip heeft een uniek nummer dat gekoppeld is aan uw adres. Speciale apparatuur in onze wagens leest de chip bij iedere leegbeurt. Zonder de chip kunnen we uw container niet legen. Zo gaan we illegale containers tegen, kunnen we de voorraad beter beheren en kunnen we u nog beter van dienst zijn. Verder kunnen we met deze registratie de routes verbeteren en inwoners helpen afval (nog) beter te scheiden.

Ook is deze registratie nodig omdat gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden vanaf 1 januari 2024 de afvalstoffenheffing op een nieuwe manier berekenen. Met deze nieuwe manier krijgt u invloed op de hoogte van een deel van de afvalstoffenheffing. Een deel staat vast en een deel is wisselend. Dit wisselende deel heet het recycletarief. U betaalt dan het recycletarief voor iedere keer dat u uw container voor restafval laat legen. Scheidt u grondstoffen goed en heeft u weinig restafval? Dan zijn de kosten lager dan wanneer u veel restafval heeft.De gemeente houdt rekening met mensen met veel medisch afval, zwerfafvalrapers en mensen met onvoldoende inkomen.

Gemeente Vijfheerenlanden neemt een besluit over het recycletarief na een evaluatie over de effecten van de overige maatregelen. 

> Ontdek meer en blijf op hoogte op www.waardlanden.nl/samenafvalvrij

Nee, nu nog niet. De afvalstoffenheffing bestaat nu uit een vast bedrag per jaar. Uw gemeente stelt dit bedrag jaarlijks vast en maakt het bekend voor het begin van het nieuwe jaar.

> Ontdek meer over de afvalstoffenheffing

Samen met de gemeenten willen wij alle inwoners aanmoedigen en helpen met minder afval en (nóg) beter scheiden. Minder afval en grondstoffen goed scheiden is beter voor het milieu. Én vanaf 1 januari 2024 heeft u als inwoner van Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden invloed op de hoogte van een deel van uw afvalstoffenheffing. Dit deel is wisselend en heet het recycletarief. U betaalt dan het recycletarief voor iedere keer dat u uw container voor restafval laat legen. Scheidt u grondstoffen goed en heeft u weinig restafval? Dan zijn de kosten lager dan wanneer u veel restafval heeft.
Uw gemeente houdt rekening met mensen met veel medisch afval, zwerfafvalrapers en mensen met onvoldoende inkomen.

De gemeente Vijfheerenlanden neemt een besluit over het recycletarief na een evaluatie over de effecten van de overige maatregelen.

Als u inwoner bent van de gemeente Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam of Molenlanden betaalt u vanaf 1 januari 2024 het recycletarief voor iedere keer dat u uw restafvalcontainer laat legen. U betaalt dus niet voor het gewicht van uw restafval. U kunt uw container dus het beste pas aan de weg zetten als deze helemaal vol zit. Zo kunnen anderen er ook geen afval meer bij stoppen.
Gooit iemand toch afval in uw container, spreek deze persoon daar dan zelf op aan. Ongevraagd afval gooien in de container van een ander mag niet. Behalve als je daar samen afspraken over maakt.

De gemeente Vijfheerenlanden neemt een besluit over het recycletarief na een evaluatie over de effecten van de overige maatregelen.

> Ontdek meer en blijf op hoogte op www.waardlanden.nl/samenafvalvrij

Nee, als u in het buitengebied woont dan krijgt u een container met chip voor uw restafval.
Ieder huishouden ontvangt vóór de zomer van 2023 een milieupas. Omdat u in het buitengebied woont, is uw pas niet geactiveerd voor toegang tot de verzamelcontainers voor restafval in de kernen. Wel heeft u met de milieupas straks toegang tot al onze milieustraten én het Kringloopplein in Nieuw-Lekkerland.

Ja, ook als inwoner van een appartement, flat- of bovenwoning kunt u straks groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft+e) scheiden. Een duidelijke wens van veel hoogbouw-bewoners, zo bleek uit het uitgebreide bewonersonderzoek in 2020. Daarom zijn we afgelopen zomer gestart met de plaatsing van nieuwe verzamelcontainers voor gft+e vlakbij appartementen en flats. Vóór de zomer ontvangt u een milieupas waarmee u deze gft+e-containers kunt openen. Tot die tijd blijven de gft+e-containers gesloten. Voor gft+e geldt vanaf 1 januari 2024 geen recycletarief. U hoeft dus niet te betalen om uw gft+e weg te gooien.

Later dit jaar kunt u een gft+e-emmertje voor in de keuken aanvragen. Hierin kunt u uw groente- en fruitafval en etensresten in verzamelen. Supermarkten verkopen speciale composteerbare gft+e-zakjes voor in het emmertje. De volle zakjes kunt u weggooien in de verzamelcontainer voor gft+e.

Rolstoelgebruiker en verzamelcontainer gftJa, ook rolstoelgebruikers kunnen de verzamelcontainers voor gft+e gebruiken. De leverancier heeft de container zo ontworpen, dat de klep naar je toe opengaat. Je hoeft dus niet naar voren toe te reiken. Zodra je de klep opent, blijft deze openstaan. Door de ruime opening met laag opstaande rand kan een rolstoelgebruiker met twee handen vrij het gft+e in de klep gooien.
Het advies is om langszij te rijden zodat je met je armen dichter bij de klep komt. Dus niet met de voeten in de richting van de klep. Zie de afbeelding hieronder. Als rolstoelgebruiker moet je ongeveer op hoofdhoogte reiken het gft+e in de klep te doen. De afbeelding is ter illustratie. Niet iedereen is even groot en elke rolstoel kan weer anders zijn.