PARTICULIEREN

Veel inwoners hebben vragen over het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid, afval scheiden en de afvalstoffenheffing. Dat is begrijpelijk. Daarom vindt u hier antwoorden op veelgestelde vragen over toezicht en handhaving.

Heeft u een andere vraag? Stel ons uw vraag. Wij doen ons best uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. En u helpt gelijk deze lijst met veelgestelde vragen aan te vullen.

Onze toezichthouders controleren de vuilniszakken en bekijken het afval om de eigenaar te achterhalen. Als er getuigen zijn van het plaatsen van het afval, dan gaan onze toezichthouders met hen in gesprek.

Onze toezichthouders openen afvalzakken en controleren deze op adresgegevens om de eigenaar van de bijplaatsing te vinden. Dat kan bijvoorbeeld via poststukken, enveloppen en medicijndoosjes. Als dat geen resultaat geeft of als het gaat het om grof huisvuil, zoals banken of matrassen dan hopen wij op getuigen. De toezichthouders doen in dat geval buurtonderzoek.

Camera's maken inbreuk op de privacy van onze inwoners. Ook van inwoners die de regels niet overtreden en hun afval op de juiste manier aanbieden. Er zijn regels voor het gebruik van camera’s. Het is de beslissing van een gemeente om over te gaan tot cameratoezicht. Voorlopig zetten we ons eerst in op gesprekken met inwoners en toezicht op straat.

Wij gaan actief in gesprek met inwoners over de aanbiedregels. Vaak zijn inwoners zich niet bewust van hun gedrag. Dat willen we met de komst van de toezichthouders veranderen. De toezichthouders zijn goed te benaderen en staan klaar om vragen over het nieuwe afvalbeleid te beantwoorden. Tijdens rondes in de wijken geven zij inwoners de juiste voorlichting en gaan met hen in gesprek, zodra zij vervuiling opmerken. Blijven er problemen in wijken, dan zullen de toezichthouders ook boetes uitdelen.

Het toezicht zal zich vooral richten op het bijplaatsen van afval bij de ondergrondse containers of het dumpen van afval in de openbare ruimte. Ook het steeds opnieuw vervuilen van de afvalstromen in containers kan leiden tot boetes.

Afvaldumpingen komen helaas altijd voor en zijn niet te voorkomen. Wel is het belangrijk deze zo snel mogelijk op te ruimen, nadat er opsporingsonderzoek (handhaving) heeft plaatsgevonden. Zo gaan we kopieergedrag tegen. Mensen plaatsen namelijk afval bij als ze zien dat ergens al iets staat.
Afval voorkomen en goed scheiden kan best een uitdaging zijn. Daarom staan de milieucoaches en toezichthouders van Waardlanden klaar om inwoners zo goed mogelijk te informeren en te helpen met minder restafval en (nóg) beter scheiden waar dat nodig is. De ondergrondse containers sluiten niet allemaal gelijktijdig, maar per gebied. Onze toezichthouders en milieucoaches zijn zichtbaar in die wijken om inwoners te helpen waar dat nodig is.
Als het aanbiedgedrag van inwoners uiteindelijk niet verbetert, worden er boetes gegeven. 

Toezicht & Handhaving is onderdeel van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid van de gemeente Gorinchem, Molenlanden, Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden. Dit beleid is vastgesteld in 2021. In het beleidsplan staat hoe de gemeenten samen met Waardlanden de hoeveelheid restafval willen terugbrengen van 232 kilogram in 2020 naar 100 kilogram per persoon per jaar in 2025. Om dit doel te halen, moet afval beter gescheiden worden. Periodieke controles en de inzet van handhaving op juist scheidingsgedrag zijn onderdeel van het nieuwe beleid. Ook wordt het plaatsen van afval bij de ondergrondse container beboet. Dat zorgt voor een onveilige en ongezonde wijk.