PARTICULIEREN

Waardlanden heeft aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet onze website makkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Is deze website of zijn onderdelen daarvan, voor u niet goed toegankelijk? Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid? Neem dan gerust contact op ons via het contactformulier

Voldoen aan toegankelijkheidseisen

Deze website voldoet nog niet compleet aan de toegankelijkheidseisen volgens de internationale standaard EN 301 549/WCAG 2.1. Waardlanden werkt er continu aan om hieraan te voldoen.

PDF-bestanden

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen ook hoge eisen aan PDF-bestanden. Waardlanden kan op dit moment niet garanderen dat alle PDF’s op deze website aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen.