PARTICULIEREN

Als inwoner van onze gemeenten kunt u uw grof huishoudelijk afval gratis thuis laten ophalen. Grof huishoudelijk afval is vaak afgedankte spullen in huis, dat u niet naar een kringloopwinkel brengt. 

Het gaat bijvoorbeeld om een tafel, stoel of kast, een kapotte fiets, een wasmachine of koelkast. Met het formulier hieronder kunt u een grofvuilmelding doorgeven. Dit is uw aanvraag om grofvuil thuis op te laten halen. U kunt ook een grofvuilmelding doen in de Waardlanden-app.

Voorwaarden voor grof huishoudelijk afval laten ophalen

Om de inzameling snel en eenvoudig te laten verlopen, moet u het volgende doen:

  • Zorg dat uw afval op de afgesproken ophaaldag vóór 07.30 uur aan de openbare weg ligt. Zorg dat er geen obstakels zoals bomen, auto's en lantaarnpalen in de weg staan. De plaats moet bereikbaar zijn en genoeg ruimte bieden voor onze vrachtauto's.
  • Zet het grof huishoudelijk afval niet op eigen terrein en niet bij de verzamelcontainers (milieuparken).
  • Zorg dat losse materialen per soort zijn gebundeld.
    • Maximale lengte per bundel: 1,5 meter.
    • Maximaal gewicht per bundel: 25 kilo.
    • Zet oud ijzer en elektrische apparaten apart van grof huishoudelijk afval
  • U mag maximaal 2 m³ per keer aanbieden.

Let op, géén grof huishoudelijk afval is:

Deze producten en materialen kunt u brengen naar één van onze milieustraten. U kunt deze niet laten ophalen aan huis.