PARTİKÜLLER
Genel bakışa geri dön

Geçtiğimiz yıl Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden ve Vijfheerenlanden belediye meclisleri "Atıksız ve temiz bir belediye için birlikte, 2021 - 2025" başlıklı yeni atık ve hammadde politikasını kabul etti. Bu plan, belediyelerin 2020 yılında 232 kilogram olan atık miktarını 2025 yılında kişi başına yılda 100 kilograma nasıl düşüreceklerini ortaya koymaktadır. Daha sonra bu yeni politikanın tüm değişikliklerini 1 Ocak 2023'ten itibaren tek seferde uygulamaya koymak üzere hazırlıklara ve çalışmalara başladık.
Temmuz ayında yönetim kurulu Waardlanden'den tedarik sorunları ve işgücü eksikliğinin planlama üzerindeki etkisini değerlendirmesini istedi. Yeni program 11 Ekim'de kabul edildi. Ana düzenleme, belediyelerle birlikte değişiklikleri 2023 yılına kadar aşamalı olarak gerçekleştirecek olmamızdır. Bu sayede bölge sakinleri değişikliklere adım adım alışabilecek.

Hans van den Brule, Waardlanden direktörü: '1 Ocak 2022'de planlama konusunda hala programa uyuyorduk. Örneğin artık atık ve VGF atıkları için toplama konteynerlerinin teslimatında yaşanan sorunlar nedeniyle gerekli zamanı kaybettik. Ayrıca personel bulmak da son derece zor oldu ve personel sıkıntısı giderek daha ciddi bir hal aldı. Temmuz 2022 başında yönetim kurulu bizden bunun sonuçlarını netleştirmemizi istedi. Temel ilke, yeni politikanın uygulamaya konulmasının, atık toplamanın baskı altına girmemesi için dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğidir. Şimdi değişiklikleri tek seferde değil aşamalı olarak uygulamaya koyuyoruz. Son adım 1 Ocak 2024'te atılacak: Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam ve Molenlanden'de atık bertaraf ücretlerinin yeni hesaplama yöntemi uygulamaya konulacak. Bu sayede bölge sakinleri, atıkların dikkatli bir şekilde ayrıştırılmasının karşılığını aldığı bir duruma adım adım alışacaklardır.

Adımlardaki değişiklikler

Belediyelerle birlikte değişiklikleri adım adım uyguluyoruz. Örneğin, 2023 yazından önce bir çevre kartı alacaksınız. Çevre kartı, artık atık ve VGF atıkları için toplama konteynırlarını açmanıza izin verecek. Atık turizmiyle de mücadele edecek önemli bir değişiklik. Bu kart aynı zamanda çevre merkezlerine de erişim sağlayacaktır. Tüm teknik ekipman kapsamlı bir şekilde test edildikten sonra, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam ve Molenlanden belediyeleri 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren atık bertaraf ücretlerini yeni bir şekilde hesaplayacaktır. Bu durumda atık toplama ücretinin bir kısmının miktarı üzerinde etkiniz olacaktır. Bir kısmı sabit ve bir kısmı değişkendir. Bu değişken kısma geri dönüşüm oranı denir. Artık atık konteynerini her boşalttığınızda ya da artık atık toplama konteynerine bir torba attığınızda ödeme yaparsınız. Hammaddelerinizi iyi ayırıyor musunuz ve çok az artık atığınız var mı? O zaman maliyetleriniz çok fazla artık atığınız olmasından daha düşük olacaktır. Belediyeniz, örneğin çok fazla tıbbi atığı olan kişileri, çöp toplayıcıları ve yetersiz geliri olan kişileri dikkate alır.
Atık ücretlerinin yeni hesaplama yöntemi Vijfheerenlanden sakinleri için geçerli değildir. Bu belediye, diğer tedbirlerin etkilerini değerlendirdikten sonra bu konuda karar verecektir.

Daha fazla bilgi

Nelerin değişeceği nerede yaşadığınıza bağlıdır. Daha fazla bilgi almak ve sıkça sorulan sorulara yanıt bulmak için şu adresi ziyaret edin waardlanden.nl/samenafafvalvrij.