Terug naar overzicht

De gemeenteraden van Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden hebben vorig jaar het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid ”Samen voor een afvalvrije en schone gemeente, 2021 – 2025” vastgesteld. In dit plan staat hoe de gemeenten de hoeveelheid afval terugbrengen van 232 kilogram naar maximaal 100 kilogram per persoon per jaar. Wij zijn daarna aan de slag gegaan met de voorbereidingen en werkzaamheden voor de invoering van alle veranderingen van dit nieuwe beleid in één keer vanaf 1 januari 2023.
In juli heeft het bestuur aan Waardlanden gevraagd de gevolgen van leveringsproblemen en krapte op de arbeidsmarkt voor de planning in beeld te brengen. Op 11 oktober is de nieuwe planning vastgesteld. De belangrijkste aanpassing is dat we de veranderingen samen met de gemeenten gefaseerd doorvoeren in 2023. Zo kunt u als inwoner stap voor stap wennen.

Hans van den Brule, directeur Waardlanden: ’Op 1 januari 2022 lagen we met de planning nog op schema. Door allerlei leveringsproblemen van bijvoorbeeld de verzamelcontainers voor restafval en gft hebben we de nodige tijd verloren. Ook blijkt het bijzonder lastig om personeel te vinden waardoor het personeelstekort steeds nijpender wordt. Begin juli 2022 heeft het bestuur ons gevraagd om de gevolgen hiervan inzichtelijk te maken. Uitgangspunt blijft dat de invoering van het nieuwe beleid zorgvuldig gebeurt, zodat de afvalinzameling niet onder druk komt te staan. We voeren nu de veranderingen gefaseerd in en niet allemaal tegelijk. Met op 1 januari 2024 de laatste stap: de invoering van de nieuwe manier van afvalstoffenheffing berekenen in Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden. Zo kunnen inwoners stap voor stap wennen aan een situatie waarin zorgvuldig afval scheiden de moeite loont.’

Veranderingen in stappen

We voeren samen met de gemeenten de veranderingen in stappen door. Zo krijgt u vóór de zomer van 2023 een milieupas. Met de milieupas kunt u de verzamelcontainers voor restafval en gft openen. Een belangrijke verandering waarmee ook afvaltoerisme wordt tegengegaan. Ook krijgt u met de pas toegang tot de milieustraten. Nadat alle technische apparatuur uitvoerig is getest, gaan de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden per 1 januari 2024 de afvalstoffenheffing op een nieuwe manier berekenen. U krijgt dan invloed op de hoogte van een deel van de afvalstoffenheffing. Een deel staat vast en een deel is variabel. Dit variabele deel heet het recycletarief. U betaat dan voor iedere keer dat u de container voor restafval laat legen of een zak in de verzamelcontainer voor restafval gooit. Scheidt u uw grondstoffen goed en heeft u weinig restafval? Dan zijn uw kosten lager dan wanneer u veel restafval heeft. Uw gemeente houdt hierbij rekening met bijvoorbeeld mensen met veel medisch afval, zwerfafvalrapers en mensen met onvoldoende inkomen.
De nieuwe manier van afvalstoffenheffing berekenen geldt niet voor de inwoners van Vijfheerenlanden. Deze gemeente neemt hierover een besluit na een evaluatie over de effecten van de overige maatregelen.

Meer informatie

Wat er verandert, hangt af van waar u woont. Kijk voor meer informatie en vind antwoorden op veelgestelde vragen op waardlanden.nl/samenafvalvrij.