PARTICULIEREN

Waardlanden is een maatschappelijk bewust reinigingsbedrijf. Wij zetten ons dagelijks in om u inwoners in de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden te helpen om afgedankte producten en materialen zo goed mogelijk beschikbaar te houden voor hergebruik en recycling. Dat doen we door diverse mogelijkheden en service te bieden om afval en grondstoffen te scheiden. Onze speerpunten zijn duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Naar een nieuw afval- en grondstoffenbeleid

'Samen voor een afvalvrije en schone gemeente' is de titel van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan. De titel geeft het centrale doel aan waar Waardlanden en de gemeenten de komende jaren naartoe willen werken. In het plan worden de strategie en maatregelen beschreven die moeten leiden naar het meer en beter scheiden van herbruikbaar afval (grondstoffen) en vermindering van de hoeveelheid restafval. Maar ook naar een schonere gemeente.

Ter onderbouwing van de gekozen strategie en maatregelen is een scenario-onderzoek uitgevoerd, een maatregelencatalogus opgesteld en een visiedocument voor de milieustraten opgesteld.

De colleges van burgemeester en wethouders van de Waardlanden-gemeenten hebben begin april 2021 het plan en de overige rapporten vastgesteld. De colleges leggen het plan voor aan de gemeenteraden.

Processchema nieuw afval en grondstoffenbeleid

Wat vinden inwoners?

Inwoners zijn nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid. Wensen, motieven en beleving zijn in het voorjaar van 2020 geïnventariseerd met een bewonersenquête. Uit deze enquête kwamen goede suggesties. Deze suggesties hebben we aangevuld met onze suggesties en mogelijke maatregelen, en begin 2021 opnieuw voorgelegd in een tweede bewonersenquête.

Meer weten?

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over:

Staat uw vraag er niet bij? En heeft u wensen en ideeën over ‘meer grondstoffen, minder restafval’? Stel ons uw vraag, wij helpen graag.