PARTICULIEREN

Veel inwoners hebben vragen over het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid, afval scheiden en de afvalstoffenheffing. Dat is begrijpelijk. Daarom vindt u hier antwoorden op veelgestelde vragen over de milieupas.

Heeft u een andere vraag? Stel ons uw vraag. Wij doen ons best uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. En u helpt gelijk deze lijst met veelgestelde vragen aan te vullen.

U betaalt aan uw gemeente afvalstoffenheffing voor de inzameling en verwerking van afval- en grondstoffen. Heeft u geen restafvalcontainer bij uw woning, dan gebruikt u de verzamelcontainer voor restafval bij u in de wijk. Helaas zijn er ook veel anderen die afval weggooien in de verzamelcontainers. Denk daarbij aan bedrijven en inwoners van buurgemeenten die geen afvalstoffenheffing aan uw gemeente betalen. Hierdoor heeft uw gemeente aanzienlijk meer restafval per inwoner dan vergelijkbare gemeenten. Dit wil uw gemeente tegengaan en daarom sluiten we de verzamelcontainers voor restafval af. U kunt de verzamelcontainer voor restafval alleen nog openen met uw milieupas.

De milieupas is onderdeel van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid van de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden. In dit plan staat hoe we de hoeveelheid restafval terugbrengen. We willen van 232 kilogram in 2020 naar 100 kilogram per persoon per jaar in 2025. Om dit doel te halen, moet er meer afval gescheiden worden.

Doen we niets om de hoeveelheid restafval te verlagen, dan lopen de kosten de komende jaren op. Doordat bijvoorbeeld de tarieven voor de verwerking van restafval en de belastingen van Rijksoverheid blijven stijgen. Met het nieuwe beleid proberen we de kosten per inwoner beheersbaar te houden. Minder restafval is dus belangrijk voor het milieu én voor uw portemonnee.

Landelijk is het doel dat er in 2050 geen restafval meer mag zijn. Al het afval moet dan, en liefst nog eerder, weer tot grondstof te verwerken zijn. Als we restafval voorkomen en meer hergebruiken, hoeven we minder nieuwe materialen uit de aarde te halen. Want alles wat we verbranden is voorgoed weg en kunnen we niet meer hergebruiken.

Toen gemeente Gorinchem het pasjessysteem jaren geleden in het centrum probeerde in te voeren, stond dit nog in de kinderschoenen. De techniek was toen onvoldoende, waardoor er veel technische storingen waren. Inwoners konden daardoor vaak hun vuilniszak niet weggooien. De techniek is door de jaren heen steeds verder verbeterd. En heel veel andere gemeenten in Nederland werken al met een pasjessysteem. Het draagt bij aan de hoeveelheid restafval terugbrengen. En dat is precies wat de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden willen bereiken. We willen van 232 kilogram in 2020 naar 100 kilogram per persoon per jaar in 2025.

Doen we niets om de hoeveelheid restafval te verlagen, dan lopen de kosten de komende jaren op. Doordat bijvoorbeeld de tarieven voor de verwerking van restafval en de belastingen van Rijksoverheid blijven stijgen. Met het nieuwe beleid proberen we de kosten per inwoner beheersbaar te houden. Minder restafval is dus belangrijk voor het milieu én voor uw portemonnee.

Landelijk is het doel dat er in 2050 geen restafval meer mag zijn. Al het afval moet dan, en liefst nog eerder, weer tot grondstof te verwerken zijn. Als we restafval voorkomen en meer hergebruiken, hoeven we minder nieuwe materialen uit de aarde te halen. Want alles wat we verbranden is voorgoed weg en kunnen we niet meer hergebruiken.

Ja, vanaf 1 januari 2024 berekenen de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden de afvalstoffenheffing op een nieuwe manier. U krijgt invloed op de hoogte van een deel van de afvalstoffenheffing. Een deel staat vast en een deel is wisselend. Dit wisselende deel heet het recycletarief. Scheidt u grondstoffen goed en heeft u weinig restafval? Dan zijn uw kosten lager dan wanneer u veel restafval heeft. Uw gemeente houdt rekening met mensen met veel medisch afval, zwerfafvalrapers en mensen met onvoldoende inkomen.

Het recycletarief gaat niet gelden voor de inwoners van Vijfheerenlanden. Deze gemeente neemt een besluit over het recycletarief na een evaluatie over de effecten van de overige maatregelen.

De milieupas heeft een chip met een uniek nummer, dat is gekoppeld aan uw huisadres. Op de pas staat geen persoonlijke informatie. De milieupas hoort bij de woning. Daarom laat u de milieupas in de woning achter als u gaat verhuizen.

Om het gebruik van ondergrondse containers te kunnen registreren gaan we adresgebonden milieupassen gebruiken. De koppeling van adresgegevens met de gegevens van lediging zijn volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) persoonsgegevens. Wij mogen deze gegevens alleen onder speciale voorwaarden vastleggen. Dit is door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bepaald in de Arnhemse afvalpas kwestie. Deze of soortgelijke doelen moeten daarvoor wel zijn vastgelegd en gecommuniceerd, en er moet voldaan zijn aan een aantal beginselen en uitgangspunten. Zo moeten persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt.

U kunt met uw milieupas alle verzamelcontainers voor restafval bij u in de gemeente openen. Vanaf 1 januari 2024 geldt het recycletarief voor iedere keer dat u een vuilniszak weggooit in de verzamelcontainer voor restafval.

Woont u in het buiten gebied, dan heeft u een restafvalcontainer bij uw woning. U heeft met uw milieupas geen toegang tot de verzamelcontainers voor restafval in de wijken en kernen.

Het recycletarief gaat niet gelden voor de inwoners van Vijfheerenlanden. Deze gemeente neemt een besluit over het recycletarief na een evaluatie over de effecten van de overige maatregelen.

Door een ingebouwde melder in de verzamelcontainers kunnen we op afstand bijhouden hoe vol de containers zitten. Zo kunnen we de planning verder verbeteren en de verzamelcontainers op tijd legen. Bent u toch eerder bij een volle verzamelcontainer dan wij of is er een storing? Probeer dan een andere verzamelcontainer voor restafval bij u in de buurt. Er is er altijd een op loopafstand. Afval naast de verzamelcontainer zetten is niet toegestaan.

Het kan voorkomen dat uw pas of de paslezer niet werkt. Probeer uw pas dan eerst bij een andere verzamelcontainer voor restafval. Er is altijd een andere op loopafstand bij u in de buurt. Werkt uw pas daar ook niet, doe dan een melding op onze website: waardlanden.nl/meldingen.

Laat de zak niet achter bij de verzamelcontainer, maar neem deze weer mee terug naar huis.

Ja. U krijgt één milieupas voor uw huisadres. Leg de pas op een handige plek zodat iedereen op uw adres de milieupas kan gebruiken. Ga zorgvuldig met de milieupas om en biedt anderen geen kans er misbruik van te maken. Uw huissleutel of pinpas leent u ook niet zomaar uit.

 Bent u uw milieupas kwijt, dan kunt u een nieuwe milieupas aanvragen. Het is belangrijk vermissing zo snel mogelijk te melden. We blokkeren dan uw oude pas en u ontvangt binnen 5 werkdagen een nieuwe milieupas. Bel op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur ons klantcontactcentrum: 0183 68 11 11. Wij helpen u graag.

Let op: de milieupas hoort bij de woning. U laat de pas dus achter als u gaat verhuizen.

Is uw milieupas kapot, dan kunt u een nieuwe milieupas aanvragen. We blokkeren dan uw oude kapotte pas en u ontvangt binnen 5 werkdagen een nieuwe milieupas. Bel op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur ons klantcontactcentrum: 0183 68 11 11. Wij helpen u graag.

Let op: de milieupas hoort bij de woning. U laat de pas dus achter als u gaat verhuizen.

De milieupas hoort bij de woning. De pas blijft dus achter als u gaat verhuizen.
Is er geen pas in de woning waarvan u de nieuwe bewoner bent, meldt dit dan direct. Dan blokkeren we de oude pas die is gekoppeld aan uw adres en u ontvangt een nieuwe milieupas. Bel op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur ons klantcontactcentrum: 0183 68 11 11. Wij helpen u graag.

De milieupassen voldoen aan de landelijke standaard voor afvalpassen en -registratiesystemen, STOSAG. Helaas blijft misbruik mogelijk. Daarom is het belangrijk dat u erop let dat uw milieupas niet in verkeerde handen terechtkomt. Uw huissleutel of pinpas leent u ook niet zomaar uit. Ga dus zorgvuldig om met de milieupas en biedt anderen geen kans er misbruik van te maken. Iemand die misbruik maakt van de milieupas is strafbaar.

Bent u uw pas kwijtgeraakt? Doe dan een melding en vraag een nieuwe pas aan. Uw oude pas blokkeren wij dan direct. Bel op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur ons klantcontactcentrum: 0183 68 11 11. Wij helpen u graag.

Ook controleren we de pasnummers op bijzonderheden. Is een pas ineens vele malen meer gebruikt dan gemiddeld, dan kunnen we dat onderzoeken.