PARTICULIEREN

Waardlanden verzorgt de afval- en grondstoffeninzameling voor de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Als inwoner kunt u uw afval en grondstoffen aanbieden in een container bij huis of in een verzamelcontainer in de wijk, bij één van de milieustraten of laten ophalen. Kapotte, afgedankte en herbruikbare producten kunt u misschien nog laten repareren bij een repaircafé of brengen naar het Kringloopplein of een kringloopwinkel. Ze krijgen dan een tweede leven en worden geen afval. Zo zorgen we met elkaar voor zo veel mogelijk hergebruik van afval en grondstoffen. Dat is goed voor het milieu en uw portemonnee.

Afval en grondstoffen aanbieden

Containers (huishoudelijk afval en grondstoffen)

Uw groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft+e), plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken (pmd), glas, papier, textiel en restafval zamelen we in met containers. Afhankelijk van uw woongebied kunt u uw huishoudelijk restafval en grondstoffen aanbieden in een container bij uw woning of in een verzamelcontainer in de wijk.

> Raadpleeg de afvalkalender voor uw persoonlijke ophaaldagen

Milieustraten (overig afval en grondstoffen)

Alle overige afvalstromen kunt u aanbieden bij één van de milieustraten.

Afval en grondstoffen laten ophalen

Als inwoner in een van onze gemeenten kunt u uw grof huishoudelijk afval, metaal, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (e-waste) en grof tuin- en snoeiafval laten ophalen.

> Maak een ophaalafspraak voor grofvuil