PARTICULIEREN

Veel inwoners hebben vragen over het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid, afval scheiden en de afvalstoffenheffing. Dat is begrijpelijk. Daarom vindt u hier antwoorden op veelgestelde vragen over grof huishoudelijk afval.

Heeft u een andere vraag? Stel ons uw vraag. Wij doen ons best uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. En u helpt gelijk deze lijst met veelgestelde vragen aan te vullen.

De gemeente Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden gaan in de loop van 2023 tarieven invoeren voor de haal- en brengservice van grof huishoudelijk afval. Een tarief voor grof huishoudelijk afval blijkt zeer effectief te zijn om afvalscheiding te stimuleren verbrandbaar grof huishoudelijk afval te reduceren. Door een tarief te heffen op het grof afval stimuleren de gemeenten inwoners hun grof huishoudelijk afval te demonteren en gescheiden af te geven bij een milieustraat, zodat de grondstoffen daaruit worden gerecycled. Zo draagt het optimaal bij aan het circulair en duurzaam maken van het afvalbeheer in de regio.

Een tweede reden  voor het invoeren van tarieven is het weren van bedrijfsafval op de milieustraten. De huidige ‘bedrijfswagen-regel’ waarbij busjes met grijs kenteken worden geweerd, werkt onvoldoende. Met de invoering van tarieven verdwijnt het financiële voordeel voor aannemers en hoveniers om ‘gratis’ hun bedrijfsafval te storten. Bedrijven moeten in principe zelf  zorgen voor de afvoer van hun bedrijfsafval en moeten daarvoor zelf betalen. Het is nooit de bedoeling dat inwoners betalen voor de afvoer van bedrijfsafval.

Veel inwoners laten een aannemer hun verbouwing of tuinrenovatie uitvoeren. De aannemer zorgt dan voor het afvoeren van het afval. De klant betaalt daarvoor. Wanneer een inwoner de werkzaamheden zelf uitvoert en het afval naar de milieustraat brengt, worden de kosten niet door hem zelf gedragen maar door alle inwoners. En dat is niet eerlijk.

De invoering van tarieven voor de haal- en brengservice van grofhuishoudelijk afval geldt niet voor de inwoners van Vijfheerenlanden. Deze gemeente neemt een besluit over deze tarieven invoeren na een evaluatie over de effecten van de overige maatregelen.

In 2023 ontvangt u een milieupas waarmee u de milieustraat zo vaak kunt bezoeken als u wilt. In de gemeenten Gorichem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden zijn de tarieven straks gekoppeld aan de afvalsoorten en niet aan het aantal bezoeken. De meeste grondstoffen kunt u gratis blijven brengen. Een klein aantal afvalsoorten kunt u een aantal keer per jaar gratis brengen, daarna geldt een tarief. Om welk afval dat gaat ontdekt u bij Grofvuil zelf wegbrengen en thuis laten ophalen.

De invoering van tarieven voor de haal- en brengservice van grofhuishoudelijk afval geldt niet voor de inwoners van Vijfheerenlanden. Deze gemeente neemt een besluit over deze tarieven invoeren na een evaluatie over de effecten van de overige maatregelen.

Alle inwoners ontvangen vóór de zomer van 2023 per huishouden een milieupas. Woont u in de gemeente Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam of Molenanden dan kunt u een klein aantal afvalsoorten een aantal keer per jaar gratis brengen. Daarna geldt een tarief. Uw gemeente stelt de hoogte van deze tarieven jaarlijks vast. Om welk afval dat gaat vindt u bij Grofvuil zelf wegbrengen en thuis laten ophalen.

De invoering van tarieven voor de haal- en brengservice van grofhuishoudelijk afval geldt niet voor de inwoners van Vijfheerenlanden. Deze gemeente neemt een besluit over deze tarieven invoeren na een evaluatie over de effecten van de overige maatregelen.

Alle inwoners ontvangen vóór de zomer van 2023 per huishouden een milieupas waarmee zij de milieustraat kunnen bezoeken. Woont u in de gemeente Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam of Molenlanden dan kunt u de meeste grondstoffen gratis blijven brengen. Een klein aantal afvalsoorten kunt u dan een aantal keer per jaar gratis brengen, daarna geldt een tarief. Om welk afval dat gaat, ontdekt u bij Grofvuil zelf wegbrengen en thuis laten ophalen.

Komt u bij de milieustraat met meerdere soorten afval, dan betaalt u alleen voor het afval waarvoor een tarief geldt. Onze medewerkers schatten de hoeveelheden zo goed mogelijk in. Zij hebben hier ervaring in.

De invoering van tarieven voor de haal- en brengservice van grofhuishoudelijk afval geldt niet voor de inwoners van Vijfheerenlanden. Deze gemeente neemt een besluit over deze tarieven invoeren na een evaluatie over de effecten van de overige maatregelen.

Om uw grofvuil aan huis te laten ophalen gaat in de loop van 2023 een ophaaltarief gelden. U betaalt dan per ophaalafspraak. Per afspraak kunt u maximaal 2 kuub (2 m3) laten ophalen.

Als het ophaaltarief is ingevoerd, kunnen we uw grof huishoudelijk afval binnen 10 werkdagen aan huis ophalen. Nu kan de wachttijd oplopen tot 2 maanden. Deze lange wachttijd is voor veel klein behuisde inwoners een probleem. Grofvuil ophalen aan huis is nu dus wel gratis, maar de service is laag. Mensen moeten nu lang wachten nadat zij online een ophaalafspraak hebben gemaakt.

De invoering van tarieven voor de haal- en brengservice van grofhuishoudelijk afval geldt niet voor de inwoners van Vijfheerenlanden. Deze gemeente neemt een besluit over deze tarieven invoeren na een evaluatie over de effecten van de overige maatregelen.

Als in 2023 het ophaaltarief is ingevoerd, kunnen we uw grof huishoudelijk afval binnen 10 werkdagen aan huis ophalen. Nu kan de wachttijd oplopen tot 2 maanden. Deze lange wachttijd is voor veel klein behuisde inwoners een probleem. De inzameling is nu dus wel gratis, maar de service is laag. Mensen moeten lang wachten nadat zij online een ophaalafspraak hebben gemaakt.

De invoering van tarieven voor de haal- en brengservice van grofhuishoudelijk afval geldt niet voor de inwoners van Vijfheerenlanden. Deze gemeente neemt een besluit over deze tarieven invoeren na een evaluatie over de effecten van de overige maatregelen.

Om u als bezoeker te stimuleren afval en grondstoffen te scheiden, zorgen we dat de inrichting en uitstraling van de milieustraten die er nu zijn meer gericht zijn op ontvangen, informeren, hulp en advies aan bezoekers. Onze milieustraten hebben deze inrichting en uitstraling nog niet. Ook al scheiden we daar al meer dan twintig soorten grondstof.

Ook willen we op de milieustraten zoveel mogelijk samenwerken met onze partners in het circulaire netwerk. Vianen en Leerdam verdienen daarbij de meeste aandacht. Maar ook op de andere locaties zijn verbeteringen mogelijk. Als het noodzakelijk is een milieustraat te verplaatsen, dan zorgen we dat deze goed bereikbaar is voor inwoners.