Waardlanden verzorgt de afval- en grondstoffeninzameling voor de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Voor u en ruim 64.000 andere huishoudens zorgen wij dat u uw afval zo goed en eenvoudig mogelijk kunt scheiden in recyclebare grondstoffen. Ingezamelde grondstoffen vervoeren wij naar gespecialiseerde bedrijven die deze geschikt maken voor hergebruik in diverse productieprocessen en toepassingen. Restafval gaat naar moderne verbrandingsinstallaties die energie opwekken. Bij Waardlanden beschikken we over moderne vrachtauto’s, veegwagens en personenauto's om uw afval in te zamelen, wegen te reinigen, te strooien tegen gladheid en onkruid te beheersen.

Efficiënt

Door de reiniging uit handen van de gemeenten te nemen en gemeentegrensoverschrijdend te werken, zijn inzamelings-, veeg- en strooiroutes geoptimaliseerd. De wagens gaan gericht de regio in en werken daardoor efficiënt en effectief. Veel gemeenschappelijke diensten worden door de gehele regio gebruikt.

Hoge kwaliteit van dienstverlening

Onze primaire taak is voor de gemeenten de zorg voor reiniging en afvalverwerking uit handen te nemen. Daarbij zijn wij er op gericht inwoners goede service te leveren. Dat kwaliteit voorop staat, ziet u terug in ons brede dienstenpakket. Zo rijden er in de regio dagelijks extra servicewagens rond om altijd flexibel te kunnen inspringen, zorgen wij voor de reiniging na evenementen, kunt u kosteloos een nieuwe of extra container aanvragen en online pmd-zakken bestellen.

Werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Onze organisatie is maatschappelijk bewust en sociaal betrokken. Wij bieden werk aan mensen van diverse werk- en denkniveaus, waaronder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij werken we nauw samen met de gemeenten en organisaties in onze regio.

Uitvoeringstaken

Wij behartigen de uitvoeringstaken van de gemeenten voor de reiniging, inzameling en verwijdering van afval. Tot deze taak behoort het dagelijks onderhoud en beheer van opstallen, milieustraten en inzamelmiddelen en de zorg voor de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Ook verzorgen wij op verzoek van één of meerdere gemeenten de afvalstoffenverwijdering of reiniging, zoals zwerfafval, gladheidsbestrijding en onkruidbeheersing. Tot slot hebben we tot taak bedrijfsafval inzamelen en verwijderen.

Bekijk de regelingen en statuten van Waardlanden

Automatisering

Goede service leveren en optimale afvalscheiding realiseren worden ondersteund door automatisering. Met de Waardlanden-app, geïntegreerd in de website, kunt u als inwoner veel zaken rond afval en grondstoffen scheiden online regelen en opzoeken. Zo helpen wij u zo eenvoudig mogelijk uw afval en herbruikbare materialen en producten te scheiden.

Online diensten

  • Afvalscheidingswijzer: bekijk welk afval en welke grondstoffen waar hoort.
  • Afvalkalender: bekijk wanneer uw afval en grondstoffen worden ingezameld.
  • Plattegrond: ontdek de dichtstbijzijnde container
  • Online een afspraak maken om grof huishoudelijk afval thuis op te laten halen.
  • Online een melding doen over afval, grondstoffen en afvalinzameling: geef aan ons door als er bijvoorbeeld een container kapot is, niet werkt of als u ergens gedumpt afval ziet.
  • Containers bestellen (afhankelijk van het beleid op uw adres).
  • Zakken bestellen (afhankelijk van het beleid op uw adres).