PARTICULIEREN

Veel inwoners hebben vragen over het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid, afval scheiden en de afvalstoffenheffing. Dat is begrijpelijk. Daarom vindt u hier antwoorden op veelgestelde vragen over afval scheiden.

Heeft u een andere vraag? Stel ons uw vraag. Wij doen ons best uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. En u helpt gelijk deze lijst met veelgestelde vragen aan te vullen.

Ja, zeker! In ons afval zitten belangrijke grondstoffen. Alle grondstoffen die we gescheiden inzamelen, worden apart verwerkt voor recycling. Dit geldt voor gft+e, oud papier, glas, textiel, plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken, batterijen en diverse grof huishoudelijke afvalstromen die u naar de milieustraat brengt.

Recycling is goed voor het milieu én voor de portemonnee. De gemeente krijgt een vergoeding voor de recyclebare stromen van afvalverwerkers. Alle inkomsten en lasten verwerkt de gemeente in de afvalstoffenheffing. Door beter scheiden van herbruikbare materialen kan deze zo laag mogelijk gehouden worden.

> Ontdek meer over het nut van afval scheiden

Nee! Alleen het afval uit de restafvalcontainer wordt verbrand in afvalverbrandingsinstallaties. De overige grondstoffen zoals gft+e, oud papier, glas, textiel, plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken, batterijen en diverse grof huishoudelijke afvalstromen die u naar de milieustraat brengt, worden verwerkt en gerecycled.

In Italië is niet genoeg capaciteit om het restafval te verwerken. In 2022 was er een grote brand bij het grootste afvalverwerkingsbedrijf van Rome. De nieuwe installatie is naar verwachting pas op zijn vroegst in 2026 af. Tot die tijd moet het restafval ergens heen. Nederland heeft een grote capaciteit om afval te verbranden. Dat komt omdat in Nederland al 60 procent van het afval gescheiden wordt ingezameld en wordt gerecycled. Daardoor is er minder restafval over dat nog verbrand moet worden.

Als Italië het restafval niet kan verbranden, moet het worden gestort. Dat is het meest schadelijk voor het milieu. Bij een stortplaats vindt vorming van methaan plaats. Methaan is een broeikasgas dat 28 keer sterker is dan CO2.

Afval en grondstoffen goed scheiden en recyclen is dus heel belangrijk. Als we restafval voorkomen en meer hergebruiken en recyclen, hoeven we minder materialen uit de aarde te halen. Want alles wat we verbranden is voorgoed weg en kunnen we niet meer hergebruiken. Blijft er na goed scheiden toch nog restafval over, dan moet dat worden verbrand. Deze kosten lopen de komende jaren op. Doordat bijvoorbeeld de tarieven voor de verwerking van restafval en de belastingen van Rijksoverheid blijven stijgen. Minder restafval is dus belangrijk voor het milieu én uw portemonnee.

Met bronscheiding bedoelen we dat u als inwoner uw afval zelf thuis scheidt. Zo worden veel meer afvalsoorten gescheiden dan nascheiden met een machine. Het afval dat thuis u thuis scheidt, is heel goed te recyclen.

Bij nascheiding zorgt een machine in een fabriek voor scheiding van het restafval. Zo behouden we waardevolle materialen, die we anders moeten verbranden. De machine kan lang niet alle soorten afval uit elkaar halen. Voornamelijk plastic verpakkingen, blik en drankpakken kunnen bij nascheiding uit het restafval worden gehaald. Andere waardevolle afvalstromen gaan verloren.

Na scheiden met een machine is altijd een aanvulling op bronscheiding. In laagbouwwoningen levert  bronscheiding de beste kwaliteit grondstoffen op. Ook is het de meest goedkope manier om afval te scheiden. In flats en appartementen is het minder makkelijk om afval thuis te scheiden. Daar is nascheiden met een machine een betere keuze om toch waardevolle grondstoffen als plastic verpakkingen, blik en drankpakken te kunnen recyclen.

Thuis scheiden met containers is bij laagbouw in onze regio zeer succesvol. Het levert de beste kwaliteit grondstoffen op. Ook is het de meest goedkope manier om afval te scheiden.

Bij hoogbouw en laagbouwwoningen zonder ruimte voor containers is de inzameling in verzamelcontainers voor pmd een stuk lager. Dit is ook een landelijk beeld.
Door bij hoogbouw en laagbouwwoningen zonder ruimte voor containers te kiezen voor nascheiding van pmd uit het restafval hoeven we minder restafval duur te verbranden en kunnen we dus meer recyclen. Daarom is voor hoogbouw en laagbouwwoningen zonder ruimte voor containers pmd nascheiden de beste keuze.

De capaciteit voor recycling van luiers en incontinentiemateriaal is helaas zeer beperkt. In Nederland is er 1 fabriek van ARN. Andere gemeenten gebruiken deze capaciteit voor verwerking al helemaal. Wij onderzoeken of we met een kleine hoeveelheid kunnen aansluiten bij 1 van de partijen die al een contract hebben met ARN. We willen namelijk alleen luiers en incontinentiemateriaal gescheiden inzamelen als we deze ook echt kunnen laten recyclen. Als we kunnen aansluiten met een kleine hoeveelheid, dan krijgt u de mogelijkheid om luiers en incontinentiemateriaal gescheiden aan te bieden op onze milieustraten. Voor de zomer hopen we hierover meer duidelijkheid te hebben.

Tip: Kijk ook eens naar de mogelijkheid van wasbare luiers. Deze zijn de laatste jaren sterk verbeterd.

Om vervelende luchtjes te voorkomen, kunt u vieze luiers in afgesloten zakjes te bewaren. Ook zijn in supermarkten en drogisterijen speciale zakjes te koop die de geur absorberen.

Doel van het nieuwe beleid is de hoeveelheid restafval terugbrengen. Daar passen deze zakjes natuurlijk niet in. Kijk daarom ook eens naar de mogelijkheid van wasbare luiers. Deze zijn de laatste jaren belangrijk verbeterd.

Honden- en kattenpoep horen bij het restafval. Dus niet in de gft-container en ook niet op de composthoop thuis. Want er is dan een risico dat dierziektes met de compost worden overgedragen.

Nu gooien sommige hondenbezitters, als zij hun hond uitlaten, de hondenpoepzakjes direct in een verzamelcontainer voor restafval. In 2023 gaan we deze afsluiten. Dit is onderdeel van de invoering van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid. U krijgt dan met een milieupas toegang tot de verzamelcontainer voor restafval bij u in de buurt. U gaat dan per keer dat u de verzamelcontainer voor restafval opent een recycletarief betalen. Hondenbezitters hebben hier vragen over. En dat is begrijpelijk. Daarom kijken we samen met de gemeenten naar mogelijke oplossingen.

U kunt u uw hondenpoepzakjes in ieder geval weggooien:

  • in een van de hondenpoepbakken, zwerfafvalbakken of papierbakjes bij bijvoorbeeld bushaltes en winkelcentra. De gemeenten bekijken of op bepaalde plaatsen waar nu geen bakken staan nog bakken geplaatst moeten worden
  • in de restafvalcontainer of -zak thuis