Elke dag gooien we van alles weg als afval. Plastic, etensresten, karton, glas, een oude tafel, noem maar op. Voor ons is het afval, we willen er niets meer mee. Toch kan veel van dit afval heel goed een tweede leven krijgen. Het is geen afval. Hergebruik is goed voor het milieu. Door hergebruik hoeven we minder als afval weg te gooien. Zo besparen we grondstoffen en energie die nodig zijn om nieuwe producten te maken.

Als u afval recyclet, helpt u mee aan een schone en mooie omgeving, voor uzelf en toekomstige generaties. Dat is het uiteindelijke doel van een circulaire economie. Een wereld met zo min mogelijk afval waar we afgedankte producten hergebruiken. Koopt u producten die duurzaam zijn verpakt of verpakkingsvrij, ook dan draagt u daar aanzienlijk aan bij.
We gaan de komende jaren nog meer werk maken van minder afval. Daar hebben we uw hulp bij nodig!

Van 232 naar 100 kilogram afval

De gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden hebben samen met Waardlanden in 2021 een grondstoffenplan opgesteld. Dit plan heet de Strategienota 2021-2025: Samen voor een afvalvrije en schone gemeente. In dit plan staat hoe we de hoeveelheid afval terugbrengen van 232 kilogram naar maximaal 100 kilogram per persoon per jaar.

> Ontdek meer in de Strategienota: Samen naar een afvalvrije en schone gemeente

70 procent van ons afval is grondstof

Van de gemiddeld 232 kilogram afval per inwoner per jaar is 70 procent te recyclen tot nieuwe producten. Zo wordt gft compost of groen gas, oud papier wordt nieuw papier en van pmd kunnen we nieuwe verpakkingen en producten maken.

Minder afval is belangrijk voor het milieu én voor de portemonnee

Als we meer hergebruiken, hoeven we minder nieuwe materialen uit de aarde te halen. Zo blijft minder restafval over dat we moeten laten verbranden. Ook maakt de verbrandingsbelasting van Rijksoverheid restafval verbranden steeds duurder. Minder afval is dus belangrijk voor het milieu én voor de portemonnee.

Meer weten?

Restafval voorkomen en goed afval scheiden is soms best een uitdaging. Daarom helpt onze milieucoach Nelleke u graag met tips en advies.

> Maak kennis met onze milieucoach Nelleke