PARTİKÜLLER
Genel bakışa geri dön

Anket 15 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Web sitemiz ve Facebook sayfamız aracılığıyla bölge sakinleri ankete katılmaya davet edilmiştir. Ayrıca, anket belediyelerin sakin panellerine de sunulmuştur.

Atık/kaynak toplama konusundaki istek, ihtiyaç ve görüşlerin anlaşılması

Sorular arasında gft+e, kağıt, cam, pmd ve diğer hammadde akışlarını ayırmanın ana nedenleri ve bunu yapmamanın nedenleri yer aldı. İnsanlara ayrıca atıkları/hammaddeleri düzgün bir şekilde ayırmak için neye ihtiyaç duydukları da sorulmuştur. Ayrıca, atık toplama, atık geri dönüşüm merkezleri, hacimli evsel atıkların toplanması ve diğer konulardaki memnuniyet düzeyleri de sorgulanmıştır. Anket katılımcıları ayrıca bilgi sağlanmasıyla ilgili istek ve ihtiyaçlarını da belirtebilmiştir. Son olarak, bölge sakinlerinden gelecekte atık ve hammaddelerin nasıl daha fazla ve daha iyi ayrıştırılabileceğine dair fikirleri sorulmuştur.

Yaz boyunca sonuçların paylaşılması

Anket, bölgemizde yeniden kullanılabilir atıkların (hammaddelerin) daha fazla ve daha iyi ayrıştırılmasını ve artık atık miktarının azaltılmasını amaçlayan yeni politikaların geliştirilmesi için yapılan hazırlıkların bir parçasıdır. Sonuçlar, bölge sakinlerinin atık ve hammadde toplama konusundaki istekleri, motivasyonları ve algıları hakkında fikir sahibi olunmasına yardımcı olmaktadır. Tamamlanan anketler ve sonuçları şu anda işlenmektedir. Bu hazır olduğunda ve anket sonuçları belli olduğunda bunları sizlerle paylaşacağız. Bunun yaz aylarından önce ya da kısa bir süre sonra olmasını bekliyoruz.

Anketi dolduran herkese ve bize e-posta yoluyla öneri ve fikirlerini ileten bölge sakinlerine katılımları ve katkıları için teşekkür ederiz.