CZĘŚCI
Powrót do przeglądu

Czy wkrótce będziesz coś wyburzać lub przebudowywać? Jeśli pracujesz przy domu lub stodole sprzed 1994 roku, może ona zawierać azbest. Azbest był kiedyś powszechnie stosowany w materiałach budowlanych, ale od 1993 roku jest zakazany z powodu niebezpiecznych zagrożeń dla zdrowia. W miarę starzenia się azbest może uwalniać niebezpieczne włókna, które mogą powodować raka w przypadku ich wdychania. Dlatego azbest musi być usuwany w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Identyfikacja i bezpieczne usuwanie azbestu

Ważne jest, aby wiedzieć, jak rozpoznać azbest i bezpiecznie go usunąć. Jeśli chcesz to zrobić samodzielnie, musisz przestrzegać pewnych zasad. Możesz zabrać azbest do jednego z naszych centrów środowiskowych. Zanim jednak to zrobisz, musisz złożyć w gminie zgłoszenie rozbiórki. Czasami może być również potrzebne zezwolenie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej gminy.

Mapa drogowa usuwania azbestu

Zapoznaj się z mapą drogową "Usuwanie azbestu w domu" pod adresem strona internetowa Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Dostarczanie azbestu na składowisko odpadów

Przed przywiezieniem azbestu na składowisko odpadów należy wypełnić formularz zgłaszający zamiar przywiezienia azbestu. Formularz ten można pobrać. Formularz ten wraz ze zgłoszeniem rozbiórki lub pozwoleniem na rozbiórkę należy przekazać zarządcy składowiska odpadów. Azbest należy zawinąć w specjalną folię i szczelnie zakleić taśmą. Folię i taśmę można otrzymać bezpłatnie na naszym składowisku odpadów.

> Pobierz formularz zgłoszeniowy dotyczący azbestu