CZĘŚCI

Płacisz opłatę za substancje odpadowe za koszty poniesione przez Twoją gminę i Waardlanden w celu zbierania i przetwarzania odpadów z gospodarstw domowych i surowców. Opłata za zbiórkę odpadów jest opłatą pobieraną przez gminę.

Wspólnie z gminą dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać koszty zbiórki i utylizacji na rozsądnym poziomie. Niemniej jednak koszty rosną. Powody tego są następujące:

  • Stawki za usuwanie odpadów resztkowych i podatki rządowe za spalanie odpadów resztkowych nadal rosną.
  • Inflacja i rosnące koszty paliwa, między innymi, zwiększają koszty zbierania i przetwarzania.
  • GFT, pmd, szkło i papier zawierają coraz więcej zanieczyszczeń. Usunięcie tych zanieczyszczeń w celu (dobrego) recyklingu tych strumieni kosztuje coraz więcej.

Jako mieszkaniec niewiele możesz zrobić z rosnącymi podatkami i inflacją. Ale możesz prawidłowo i czysto segregować odpady. Gft bez plastiku, pmd bez odpadów resztkowych, czysty i suchy papier, czyste tekstylia: Twoje wysiłki są niezbędne!

> Dowiedz się, dlaczego segregacja odpadów i zasobów jest ważna

Aby uzyskać więcej informacji na temat wysokości opłat za wywóz odpadów, należy skontaktować się z lokalnym urzędem.